Ngày đăng  

15/03/2024, 08:23

NỘI DUNG MÔ TẢ

Còn những con người ngoài hành tinh này ở xa lắm, họ không thể nào đến thăm Trái Đất của chúng ta được, cũng như chúng ta hiện giờ vậy. Chỉ có những người có Tam Minh mới nhìn thấy họ mà thôi. Nhưng nhìn thấy có làm gì được, phải không con? Chỉ con người gần gũi trên Trái Đất mà ta còn không cách gì giúp được họ, chỉ vì quy luật nhân quả quá khắc nghiệt: “Tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay cho ai được”.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Tweet

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Xem” ở trên để xem toàn bộ nội dung bút tích bản viết tay tư liệu này.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

A La Hán kế tiếp sau khi Thầy viên tịch

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tuệ Hạnh

Tóm lại, muốn chứng quả A La Hán làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi thì tu tập không được nhiếp tâm ỨC CHẾ Ý THỨC diệt trừ vọng tưởng. Vì tu tập ức chế ý thức là tu tập sai pháp thiền định của Phật giáo. Phật giáo còn hay mất không phải do Thầy, Thầy không có trách nhiệm bảo vệ nó, mà trách nhiệm bảo vệ nó là các con và chúng sinh, vì đó là quyền lợi của các con, của chúng sinh, chứ Thầy chẳng có quyền lợi gì trong đó nữa vì Thầy đã tu xong. Bộ sách “GIỚI LUẬT” đó chính là A La Hán.

Giới luật là vị thầy được Đức Phật di chúc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Đức Phật di chúc lại người có đủ oai thần, oai lực thừa kế Phật làm thầy trời, người và các vị tỳ kheo sau này là: “GIỚI LUẬT”. Giới luật là vị tổ đầu tiên và cũng là vị tổ cuối cùng. Ai theo Đạo Phật là phải theo sự hướng dẫn của vị tổ này, làm sai lời dạy của vị tổ này kẻ đó không phải đệ tử của Phật. Từ khi Đức Phật thị tịch đến giờ chúng ta đều là học trò của vị tổ này và mai sau tất cả những người tu theo Đạo Phật đều lấy vị tổ này làm thầy.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

08:26 15 Th3 2024
1

“Còn những con người ngoài hành tinh này ở xa lắm, họ không thể nào đến thăm Trái Đất của chúng ta được, cũng như chúng ta hiện giờ vậy. Chỉ có những người có Tam Minh mới nhìn thấy họ mà thôi. Nhưng nhìn thấy có làm gì được, phải không con? Chỉ con người gần gũi trên Trái Đất mà ta còn không cách gì giúp được họ, chỉ vì quy luật nhân quả quá khắc nghiệt: “Tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay cho ai được”.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:26 15 Th3 2024
1

“Con người ở hành tinh này cũng đang khám phá các hành tinh khác thì con người ở các hành tinh khác họ cũng đang khám phá vũ trụ như chúng ta vậy. Cho nên, các vật thể bay không xác định (U.F.O) đó là chứng minh cho chúng ta biết trong vũ trụ có nhiều hành tinh sống chứ không riêng chỉ có Quả Đất của chúng ta.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:26 15 Th3 2024
1

“Theo quy luật nhân quả, là do duyên của chúng sanh có chí hướng tu tập, có quyết tâm hành thiện, có tìm cầu sự vô lậu giải thoát, thì có một người tu hành chứng đạo rồi hướng dẫn lại cho các người khác mà chúng ta gọi chúng sanh ở hành tinh này đủ duyên có một vị Phật xuất hiện.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:26 15 Th3 2024
1

“Luật nhân quả chi phối khắp không gian vũ trụ, nhưng vì duyên hợp phải tương ưng, có tương ưng mới có tiếp tục tái sanh nơi đó.

Con người ở hành tinh trái đất khó tương ưng với con người ở những hành tinh sống khác trong không gian vũ trụ.

Cho nên, con người ở hành tinh này khó tái sanh ở hành tinh khác.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Tịnh Quang

 • Soạn thảo tại

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  28/4/2004

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  Ảnh jpg

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone