Ngày đăng  

26/08/2022, 11:24

NỘI DUNG MÔ TẢ

Trên đường du học xa quê hương, xa cha, xa mẹ, xa những người thân thương thì con phải làm sao cho xứng đáng với lòng thương yêu ấy? Phải cố gắng học tập, học tập để trở thành người hữu ích cho con, cho đất nước, quê hương… Tổ quốc đang trông chờ những đứa con thân yêu xa quê hương… ngày trở về! Ngày trở về, con phải cố gắng mang về cho đất nước một tài năng, tài năng ấy phải giúp cho dân tộc xóa đói giảm nghèo, đem lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người…
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung tư liệu này, hoặc xem trực tiếp như dưới đây:

Chơn Như, ngày 09 tháng 9 năm 2001

TINH THẦN DU HỌC

Kính gửi: Nguyễn Việt Cường!

Trên đường du học xa quê hương, xa cha, xa mẹ, xa những người thân thương thì con phải làm sao cho xứng đáng với lòng thương yêu ấy?

Phải cố gắng học tập, học tập để trở thành người hữu ích cho con, cho đất nước, quê hương…

Tổ quốc đang trông chờ những đứa con thân yêu xa quê hương… ngày trở về!

Ngày trở về, con phải cố gắng mang về cho đất nước một tài năng, tài năng ấy phải giúp cho dân tộc xóa đói giảm nghèo, đem lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người.

Khi gặp những khó khăn trên đường học vấn, thì con hãy nhớ đến dân tộc con còn đang nghèo đói và lạc hậu.

Mẹ cha và những người thân thương đang mong chờ con, thì con sẽ vượt qua những khó khăn… và con sẽ học tập tiến lên không bao giờ chùn bước.

Kính ghi,

Thầy của con

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Đạo đức cho mọi người

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngọc Hương

Con đừng nghĩ tu hành theo Phật giáo là phải xuất gia làm Tăng, Ni mới tu tập được rốt ráo. Không phải vậy con ạ! Đạo Phật là chân lý của con người, cho nên sự tu tập của Đạo Phật là sự sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người. Vì thế, mọi người trong các tầng lớp xã hội đều có thể dành thì giờ học tập đạo đức này đều được cả. Trong cuộc sống hằng ngày buôn bán con vẫn tu tập được, nhưng phải có sự quyết tâm buông xả, phải có sự thông suốt lý nhân quả.

Chuyển cuộc đời thành đạo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trí Đức

Con nên nương theo nhân quả mà chuyển cuộc đời thành đạo, có nghĩa xả tâm, ly dục ly ác pháp, tức là tu có đối tượng, để trong khi vừa tu vừa làm tròn bổn phận làm con trong gia đình, có đạo đức không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là tu tập. Đừng quá vội vàng, thẳng thắn mà làm khổ mình khổ người, nhất là những người thân. Thầy tin ở con đủ sức chuyển hóa nhân quả ái kiết sử này.
5.0
Tổng 4 lượt bình luận

Ban biên tập

11:26 26 Th8 2022
0

“Khi gặp những khó khăn trên đường học vấn, thì con hãy nhớ đến dân tộc con còn đang nghèo đói và lạc hậu.

Mẹ cha và những người thân thương đang mong chờ con, thì con sẽ vượt qua những khó khăn… và con sẽ học tập tiến lên không bao giờ chùn bước.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:26 26 Th8 2022
0

“Tổ quốc đang trông chờ những đứa con thân yêu xa quê hương… ngày trở về!

Ngày trở về, con phải cố gắng mang về cho đất nước một tài năng, tài năng ấy phải giúp cho dân tộc xóa đói giảm nghèo, đem lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:25 26 Th8 2022
0

“Phải cố gắng học tập, học tập để trở thành người hữu ích cho con, cho đất nước, quê hương…” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

11:25 26 Th8 2022
0

“Trên đường du học xa quê hương, xa cha, xa mẹ, xa những người thân thương thì con phải làm sao cho xứng đáng với lòng thương yêu ấy?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Nguyễn Việt Cường

 • Thời gian

  9/9/2001

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  5

 • Thể loại

  Tâm thư

 • Dữ liệu

  File pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone