Ngày đăng  

23/04/2023, 20:16

NỘI DUNG MÔ TẢ

Đối với Đạo Phật, sát hại chúng sinh để cứu người thì được xem họ là những người phi đạo đức, biết nâng cao giá trị sự sống của con người mà không biết tôn trọng sự sống của loài vật, là con người thiếu đức hiếu sinh, do đó chưa xứng đáng làm người còn nói chi đến những bậc Thánh.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ nội dung, hoặc xem trực tiếp như sau:

Chơn Như, ngày tháng năm 2007

SÁT SANH ĐỂ CỨU NGƯỜI

Minh Phước vấn đạo

Hỏi: Những bác sĩ, thầy thuốc Nam, thuốc Bắc nghiên cứu, chế tạo ra những bài thuốc đại tài trị bệnh cứu người có sự chết chóc của chúng sanh từ các loài động vật (voi, hổ…) cho tới các loài chim (chim sẻ, cút, đa đa…) hay các loài cá (trắm, chuối, chép…) như những đại danh y, Thiền sư T.T, đại y H.T.L.O, v.v.. thì công việc ấy có được gọi là bất thiện không?

Đáp: Đối với Đạo Phật, sát hại chúng sinh để cứu người thì được xem họ là những người phi đạo đức, biết nâng cao giá trị sự sống của con người mà không biết tôn trọng sự sống của loài vật, là con người thiếu đức hiếu sinh, do đó chưa xứng đáng làm người còn nói chi đến những bậc Thánh.

Cho nên, từ Hoa Đà, Biển Thước đến T.T và H.T.L.O đều là những con người phi nhân bản. Con người của Đạo Phật mới thật sự là con người nhân bản. Con người của Đạo Phật là con người của tình yêu thương, lấy đức hiếu sinh làm sự sống của mình và của mọi loài, nâng sự sống của muôn loài vạn vật lên bình đẳng ngang với sự sống của con người. Một con người còn giết hại và ăn thịt chúng sinh là con người phi nhân bản, con người còn mang gốc bản chất của loài động vật hung ác, chứ chưa được làm con vật hiền lành.

Những vị danh y như T.T, H.T.L.O, Hoa Đà, Biển Thước được người đời ca ngợi từ xưa đến nay, là vì mọi chưa thông suốt đạo đức nhân bản – nhân quả, nên họ không biết mới ca ngợi các vị ấy Thánh nhân. Thánh nhân gì mà xem thường sự sống sinh mạng của tất cả loài vật khác, bắt giết hai đem làm thuốc trị bệnh cho con người. Vì một mạng người sống mà phải đổi bao nhiêu mạng sống của con rắn thì thử hỏi thế gian này có công bằng hay không?

Do không biết đạo đức nhân bản – nhân quả nên xem thường những sự sống của các loài vật khác, do không thông suốt đức hiếu sinh nên họ mới tôn xưng những bậc này là thần y, thánh y. Họ đâu biết rằng những thần y, thánh y của họ đang được tôn xưng chỉ là những con người sống phi đạo đức nhân bản.

Những bậc này sống thiếu đức bình đẳng sự sống, họ chỉ ích kỷ vì con người, nên giết hại chúng sinh, ăn thịt và làm thuốc uống, thật là những con người bất nhân, vô đạo đức, sống làm người mà không có chút lòng yêu thương nên đáng trách, không nên gọi là thần y, thánh y. Vì thần thánh sao lại không có lòng yêu thương mọi loài vạn vật, sao lại không có lòng yêu thương sự sống bình đẳng của con người và vạn vật?

Một sơ hở thiếu đức hạnh hiếu sinh của những bậc y nhân này cũng không đáng làm gương cho chúng ta soi. Cho nên, tiêu chuẩn làm người của Đạo Phật đã xác định và dạy rõ ràng: Nếu người nào sống thiếu năm tiêu chuẩn đạo đức này thì được xem là “Người thú”. Năm tiêu chuẩn này gồm có:

1- Đức Hiếu Sinh

2- Đức Ly Tham

3- Đức Chung Thủy

4- Đức Thành Thật

5- Đức Minh Mẫn

Người có năm tiêu chuẩn đạo đức này mới thật sự là con người. Xin quý vị cần lưu ý, đây là đạo đức của loài người mà con người có trách nhiệm và bổn phận phải sống đúng đức hạnh nhân bản mới thật sự là “Người thật người”.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhân quả bệnh tật và khoẻ mạnh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Do từ hành động vô tình hãy hữu ý làm đau khổ chúng sanh trong đó có con người mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy bệnh tật, khổ đau. Như vậy, khi được học bài này rồi chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ những hành động làm đau khổ chúng sanh để thân thể ít bệnh tật, được khoẻ mạnh.

Lòng yêu thương

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tóm lại lòng thương yêu của mọi người cần phải được phát triển như Đức Phật đã dạy: “Sanh thiện, tăng trưởng thiện”. Sanh thiện, tăng trưởng thiện tức là đặt lòng thương yêu đúng chỗ, đúng chỗ tức là đặt đúng vào lộ trình của nhân quả thì lòng thương yêu mới phát triển. Lòng thương yêu đặt đúng chỗ thì con người trên thế gian này không còn làm khổ cho nhau nữa, tức là Thiên Đàng, Cực Lạc.
5.0
Tổng 6 lượt bình luận

Nguyễn Độc Cư

09:48 26 Th4 2023
1

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam mô bổn sư Thích Thông Lạc!

Nguyễn Quang Huy

04:45 24 Th4 2023
1

1 bài chia sẻ rất hay ạ

Ban biên tập

08:18 23 Th4 2023
2

“Một sơ hở thiếu đức hạnh hiếu sinh của những bậc y nhân này cũng không đáng làm gương cho chúng ta soi. Cho nên, tiêu chuẩn làm người của Đạo Phật đã xác định và dạy rõ ràng: Nếu người nào sống thiếu năm tiêu chuẩn đạo đức này thì được xem là “Người thú”. Năm tiêu chuẩn này gồm có:

1- Đức Hiếu Sinh

2- Đức Ly Tham

3- Đức Chung Thủy

4- Đức Thành Thật

5- Đức Minh Mẫn

Người có năm tiêu chuẩn đạo đức này mới thật sự là con người. Xin quý vị cần lưu ý, đây là đạo đức của loài người mà con người có trách nhiệm và bổn phận phải sống đúng đức hạnh nhân bản mới thật sự là “Người thật người”.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:18 23 Th4 2023
2

“Những bậc này sống thiếu đức bình đẳng sự sống, họ chỉ ích kỷ vì con người, nên giết hại chúng sinh, ăn thịt và làm thuốc uống, thật là những con người bất nhân, vô đạo đức, sống làm người mà không có chút lòng yêu thương nên đáng trách, không nên gọi là thần y, thánh y. Vì thần thánh sao lại không có lòng yêu thương mọi loài vạn vật, sao lại không có lòng yêu thương sự sống bình đẳng của con người và vạn vật?” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:17 23 Th4 2023
2

“Do không biết đạo đức nhân bản – nhân quả nên xem thường những sự sống của các loài vật khác, do không thông suốt đức hiếu sinh nên họ mới tôn xưng những bậc này là thần y, thánh y. Họ đâu biết rằng những thần y, thánh y của họ đang được tôn xưng chỉ là những con người sống phi đạo đức nhân bản.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Ban biên tập

08:17 23 Th4 2023
2

“Con người của Đạo Phật là con người của tình yêu thương, lấy đức hiếu sinh làm sự sống của mình và của mọi loài, nâng sự sống của muôn loài vạn vật lên bình đẳng ngang với sự sống của con người. Một con người còn giết hại và ăn thịt chúng sinh là con người phi nhân bản, con người còn mang gốc bản chất của loài động vật hung ác, chứ chưa được làm con vật hiền lành.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Minh Phước

 • Thời gian

  2007

 • Khổ giấy

  13x20,5 cm

 • Số trang

  6

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  file pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone