Ngày đăng  

21/09/2021, 00:13

NỘI DUNG MÔ TẢ

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản – nhân quả. Nền đạo đức nhân bản – nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà. Người dựng lại đạo đức đó là Thầy. Khi Thầy chưa khởi xướng thì có bao giờ ai được nghe những danh từ đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh chưa? Có bao giờ ai nghe được những danh từ đạo đức nhân bản – nhân quả chưa? Từ ngày bộ sách “Đường Về Xứ Phật” ra đời mới có những danh từ này. Phải không các con?
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Phát” ở trên để nghe toàn bộ nội dung album pháp này.

Đây là album pháp âm lễ mừng sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17/9/1928 – 17/9/2004), được tu sinh và Phật tử tổ chức lần đầu tiên tại Tu viện Chơn Như.

Tham dự buổi lễ có tu sinh và Phật tử như sư: cô Huệ Ân, sư cô Nguyên Thanh, cô Liễu Huệ, cô Phương, bé Nhi (Tịnh Hiền), cô Phương, thầy Chơn Thành, sư Pháp Ngộ, sư Minh Mẫn, thầy Thiện Nghĩa, chú Thanh Trí, thầy Thanh Quang, chú Lê Hòa…

Tại buổi lễ, tu sinh và Phật tử đọc lời tác bạch, lời cảm nghĩ, lời tri ân và lời hứa nguyện, sau đó Thầy đọc lời đáp từ.

Trong album pháp âm có 2 phần:

  • Pháp âm buổi lễ kỷ niệm mừng sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17/9/2004)
  • Lời đáp từ của Thầy tại buổi lễ.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm, các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Nền đạo đức nhân bản - nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà qua từng hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Những gì tôi biết về Thầy tôi

Mật Hạnh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Thầy Mật Hạnh viết về Trưởng lão Thích Thông Lạc, một tấm gương đức hạnh cao thượng tuyệt vời của một bậc tu hành xả tâm, sống không làm khổ mình khổ người, thật khó có bút mực nào tả được những đức hạnh ấy.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

12:15 21 Th9 2021
1

“Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Thầy 77 năm (17/9/1928 – 17/9/2004), các con là những người tổ chức mừng sinh nhật Thầy lần đầu tiên, đó cũng là ngày mừng cho con người trên thế gian này sẽ có một nền đạo đức nhân bản – nhân quả. Nền đạo đức nhân bản – nhân quả sẽ đem lại hạnh phúc cho muôn người, muôn nhà qua từng hành động sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.”, Trưởng lão Thích Thông Lạc

VIẾT BÌNH LUẬN