Album Pháp âm

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Sinh nhật Thầy lần thứ 77

Sinh nhật Thầy lần thứ 77 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 17 Th9, 2004
Quay lại trang trước
TITLE
1

Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17-9-2004)

Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17-9-2004)

Lễ kỷ niệm sinh nhật Thầy lần thứ 77 (17-9-2004)

2

Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77

Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77

Lời đáp từ của Thầy nhân ngày sinh nhật lần thứ 77

3

Người Thầy vĩ đại Thích Thông Lạc

Người Thầy vĩ đại Thích Thông Lạc

Người Thầy vĩ đại Thích Thông Lạc

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x