Pháp âm liên quan

Quay lại

Cận tử nghiệp tái sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nhìn qua nhân quả thảo mộc để xét nhân quả con người thì từ lâu người ta hiểu sai là mình chết rồi mới đi tái sanh, nhưng mà không ngờ rằng một cái cây nó có nhiều quả, trong một quả có nhiều hạt. Khi cây này còn sống thì những hạt này rụng xuống nó đã mọc lên thành nhiều cây con, cây cháu… Cho nên, người chết là cái cây, còn hành động thiện ác của mình là quả chứa nhân đi tái sanh. Cận tử nghiệp là cái quả cuối cùng, tức là hành động thiện ác cuối cùng của con người tái sanh.

Cha mẹ hiền sinh con dữ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Hiền

Cho nên, Đức Phật nói: “Pháp trắng, pháp đen”, nghĩa là có một đứa con ở trong gia đình ác mà nó là thiện để nó trả cái quả của nó làm điều ác. Cũng như bây giờ mấy con làm một người thiện, nhưng mà lỡ mấy con tức giận, mấy con làm cái điều gì ác đó thì từ trường ác đó nó sẽ đi tái sanh nó làm con người tương ưng với người ác đó, nhưng mà vì trong từ trường của người đó họ vô tình làm chuyện ác đó chứ chưa phải là họ đã muốn ác.

Ước nguyện của Thầy về Trung Tâm An Dưỡng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

TTAD là nơi mọi người được an dưỡng tinh thần và cơ thể. Nhất là về tinh thần thì được học tập và tu luyện đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người theo tám lớp học của Phật giáo, Bát chánh đạo của Phật giáo nguyên thủy.

Chuyển đổi nghề ác và làm nông đúng cách

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Quảng Bình, Phật tử Cần Thơ

Cho nên, sẵn sàng bố thí, người bố thí là người sẽ giàu có, còn người mà ích kỷ bỏn xẻn thì mình sẽ thất bại rất nhiều. Thà là mình nhịn đói mà miễn con vật no mình cũng vui rồi con. Cái duyên bố thí sẽ đưa các con đến cái chỗ ở nhà cao sang sạch sẽ, có công ăn việc làm hằng ngày, có tiền bạc, lương hưởng đầy đủ, không thiếu.