Ngày đăng  

05/12/2021, 18:24

Cha mẹ hiền sinh con dữ

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:08:10

MỤC LỤC

 • 1. Hỏi: Có trường hợp nào cha mẹ hiền sinh con dữ không? 00:00:00
 • 2. Đáp: Cha mẹ hiền sinh con dữ 00:00:16
 • 3. Hỏi: Từ trường là gì? 00:05:22
 • 4. Đáp: Từ trường 00:05:33

NỘI DUNG MÔ TẢ

Cho nên, Đức Phật nói: “Pháp trắng, pháp đen”, nghĩa là có một đứa con ở trong gia đình ác mà nó là thiện để nó trả cái quả của nó làm điều ác. Cũng như bây giờ mấy con làm một người thiện, nhưng mà lỡ mấy con tức giận, mấy con làm cái điều gì ác đó thì từ trường ác đó nó sẽ đi tái sanh nó làm con người tương ưng với người ác đó, nhưng mà vì trong từ trường của người đó họ vô tình làm chuyện ác đó chứ chưa phải là họ đã muốn ác.

CHA MẸ HIỀN SINH CON DỮ

Trích đoạn pháp âm:

“…Bởi vì trong khi đó một hành động ác của một người nào đó, nó sẽ có một từ trường nó phóng ra. Người đó thì cũng có những cái thiện, có những cái ác chứ gì? Thì từ trường ác của họ phóng ra tương ưng với một cái ác của người nào đó, cho nên vì vậy mà nó sanh ra trong cái ác. Nhưng trong gia đình đó ác mà đứa con này sẽ thiện vì từ trường đó hoàn toàn nó có một cái mà thôi, con hiểu không? Bây giờ Thầy nói lại để cho thấy nó rõ ràng hơn:

Cho nên, Đức Phật nói: “Pháp trắng, pháp đen”, nghĩa là có một đứa con ở trong gia đình ác mà nó là thiện để nó trả cái quả của nó làm điều ác. Cũng như bây giờ mấy con làm một người thiện, nhưng mà lỡ mấy con tức giận, mấy con làm cái điều gì ác đó thì từ trường ác đó nó sẽ đi tái sanh nó làm con người tương ưng với người ác đó, nhưng mà vì trong từ trường của người đó họ vô tình làm chuyện ác đó chứ chưa phải là họ đã muốn ác. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đi vì sự tu tập của chúng ta mà chúng ta đạp con ốc chết, phải không? Từ trường đạp con ốc chết vẫn ác chớ, cho nên vì vậy nó phải tương ưng vào chổ bị giết hại mà nó sanh, có phải không? Do nó sanh ở trong một gia đình ác, nhưng mà vì cái ác đó vô tình cho nên nó trả cái quả của nó nhưng mà nó vẫn thiện. Cho nên, có đứa con tốt ở trong gia đình ác, mà cũng có những đứa con ác trong gia đình tốt vì nhân quả nó luôn luôn có.

Ví dụ bây giờ có người sanh ra trong một gia đình đó rất là thiện, có đạo đức, nhưng đứa con nó lại phá phách này kia nọ, ăn cắp, lấy tiền của cha mẹ, … con hiểu chổ đó chưa? Đứa con đó nó xấu, nó ác, nhưng mà cha mẹ rầy gì cũng không được. Như vậy rõ ràng là đứng trong nhân quả mà nhìn thì cha mẹ của người này đã làm một điều ác nợ với người này, cho nên đứa con đó sanh ra để mà trả. Thì cái nhân quả mà trả vay – vay trả như vậy thì nó do cái tương ưng như thế nào trong nhân quả đó. Chẳng hạn như bây giờ Thầy làm cái điều gì đó sẽ tương ưng với gia đình đó nó sanh ra làm đứa con đó, nhưng từ trường ác của Thầy nó tương ưng với người đó thôi, người đó cũng có tương ưng với hành động vay trả của nghiệp của Thầy trong quá khứ…”

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Chuyển cuộc đời thành đạo

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trí Đức

Con nên nương theo nhân quả mà chuyển cuộc đời thành đạo, có nghĩa xả tâm, ly dục ly ác pháp, tức là tu có đối tượng, để trong khi vừa tu vừa làm tròn bổn phận làm con trong gia đình, có đạo đức không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là tu tập. Đừng quá vội vàng, thẳng thắn mà làm khổ mình khổ người, nhất là những người thân. Thầy tin ở con đủ sức chuyển hóa nhân quả ái kiết sử này.

Trả nợ nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Từ Đức

Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đứng trong cái nhân quả để giải quyết cái tâm của mình mà thoát ra cảnh khổ, không để cho cái tâm của mình giận dữ đối với gia đình, đối với những người xung quanh mình, thì như vậy là tu rồi đó chứ!
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

06:43 05 Th12 2021
2

“Bởi vì trong khi đó một hành động ác của một người nào đó, nó sẽ có một từ trường nó phóng ra. Người đó thì cũng có những cái thiện, có những cái ác chứ gì? Thì từ trường ác của họ phóng ra tương ưng với một cái ác của người nào đó, cho nên vì vậy mà nó sanh ra trong cái ác. Nhưng trong gia đình đó ác mà đứa con này sẽ thiện vì từ trường đó hoàn toàn nó có một cái mà thôi, con hiểu không? ” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Diệu Hiền

 • Album

  Nhân quả

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  11/2005

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone