Ngày đăng  

10/10/2021, 22:16

NỘI DUNG MÔ TẢ

Các Phật tử có tin rằng sống thiện sẽ đem đến sự an vui hạnh phúc không? Nếu tin như vậy thì ở thành thị hay bất cứ nơi đâu buôn bán kinh doanh phải thật thà, không được gian xảo, dù có gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu của sự làm ăn, đấy là đương đầu với nhân quả, đương đầu với ác pháp. Nếu quý Phật tử vững chí, lập trường thiện vững chắc, thì ác pháp sẽ bị đẩy lui, làm ăn buôn bán kinh doanh sẽ phát đạt và được khách hàng tín nhiệm.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chơn Như, ngày  tháng  năm 2005

BUÔN BÁN THẬT THÀ KHÔNG CÓ ĂN

Liên Châu (TP. HCM) vấn đạo

Hỏi: Kính thưa Thầy! Chúng con ở thành thị buôn bán kinh doanh thật thà quá thì làm ăn thua người ta, mà gian dối thì sợ phạm giới. Thầy có thể chỉ cho con cách nào để vừa giữ giới vừa làm ăn thuận lợi, không thua mọi người?

Đáp: Đúng là một xã hội thiếu đạo đức, nên sự kinh doanh buôn bán thật thà thì khó sống với xã hội này.

Các Phật tử có tin rằng sống thiện sẽ đem đến sự an vui hạnh phúc không?

Nếu tin như vậy thì ở thành thị hay bất cứ nơi đâu buôn bán kinh doanh phải thật thà, không được gian xảo, dù có gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu của sự làm ăn, đấy là đương đầu với nhân quả, đương đầu với ác pháp. Nếu quý Phật tử vững chí, lập trường thiện vững chắc, thì ác pháp sẽ bị đẩy lui, làm ăn buôn bán kinh doanh sẽ phát đạt và được khách hàng tín nhiệm.

Quý Phật tử hãy nên tin điều này!

Phật dạy: “Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành”, có nghĩa là các pháp ác chớ nên làm, nên làm các pháp thiện.

Thiện để chuyển ác pháp. Cứ sống đúng đức hạnh làm người, không nên làm việc gian xảo, lừa đảo trên sự kinh doanh buôn bán của mình, thì một ngày kia quý Phật tử sẽ tìm thấy sự an vui, hạnh phúc với các vị.

Muốn sống thiện đúng đạo đức nghề nghiệp, thì quý Phật tử hãy đọc sách đạo đức làm người dạy về đạo đức nghề nghiệp, thì quý vị sẽ rõ và theo cách đạo đức nghề nghiệp của sách dạy mà sống đúng, thì hạnh phúc không những riêng cho mình và mọi người.

Khi Thầy trả lời câu hỏi này của các Phật tử tâm Thầy rất đau xót, vì mình chưa viết xong bộ sách Đạo Đức Làm Người, cho nên quý Phật tử còn thiếu sót quá nhiều về đạo đức mới hỏi Thầy câu này.

Thầy sẽ hứa với quý Phật tử, cố gắng ngày nào Thầy sẽ tặng sách Đạo Đức Nghề Nghiệp đến tay Phật tử thì Thầy mới yên tâm.

Trên thế gian này các con gặp khổ đau là Thầy đau khổ, xót thương, vì Thầy chưa viết sách đạo đức dạy cho các con mà các con khổ. Các con khổ đau là Thầy có phần nào, nhưng làm sao Thầy làm một lần hết được. Phải không các con?

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Sống Mười Điều Lành

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Sống Mười Điều Lành sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. Ai sống với mười điều lành, mười điều lành là mình, mình là mười điều lành, thì nguồn giải thoát hiện tiền nơi tâm, bấy giờ trên đường về xứ Phật chúng ta mới thật sự tự vươn cánh chim bằng thênh thang bay vút tận trời xa.

Nghề nghiệp sống chân chánh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Quảng Bình, Phật tử Cần Thơ

Cho nên, sẵn sàng bố thí, người bố thí là người sẽ giàu có, còn người mà ích kỷ bỏn xẻn thì mình sẽ thất bại rất nhiều. Thà là mình nhịn đói mà miễn con vật no mình cũng vui rồi con. Cái duyên bố thí sẽ đưa các con đến cái chỗ ở nhà cao sang sạch sẽ, có công ăn việc làm hằng ngày, có tiền bạc, lương hưởng đầy đủ, không thiếu.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

08:39 12 Th10 2021
1

“Các Phật tử có tin rằng sống thiện sẽ đem đến sự an vui hạnh phúc không? Nếu tin như vậy thì ở thành thị hay bất cứ nơi đâu buôn bán kinh doanh phải thật thà, không được gian xảo, dù có gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu của sự làm ăn, đấy là đương đầu với nhân quả, đương đầu với ác pháp. Nếu quý Phật tử vững chí, lập trường thiện vững chắc, thì ác pháp sẽ bị đẩy lui, làm ăn buôn bán kinh doanh sẽ phát đạt và được khách hàng tín nhiệm.” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Liên Châu (TP.HCM)

 • Thời gian

  2005

 • Khổ giấy

  13x20.5 cm

 • Số trang

  5

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  file pdf, epub

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone