Ngày đăng  

05/03/2022, 21:44

Nhân quả vũ trụ

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:09:37

MỤC LỤC

 • 1. Trái đất vận hành có theo quy luật nhân quả không? 00:00:00
 • 2. Trái đất tan hoại sanh ra nhiều Trái đất khác? 00:06:54

NỘI DUNG MÔ TẢ

Bởi vì quy luật của nhân quả điều hành cả vũ trụ, tất cả các hành tinh. Ví dụ như Trái đất của chúng ta phải đi theo quỹ đạo của Mặt trời thì nó phải đi như vậy và Mặt trăng phải đi theo quỹ đạo của Trái đất của chúng ta thì nó phải đi như vậy thôi, không thể nào khác hơn. Đó là cái hành của nhân quả rồi. Cho nên, Đức Phật nói: “vô minh sanh hành, hành sanh thức”, nó mới sanh ra duyên hợp tạo thành môi trường sống, như vậy là nó phải đi theo quy luật của nhân quả, từ nhân quả sanh ra.

Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời vấn đạo về nhân quả vũ trụ trong lớp Chánh Kiến, ngày 2/1/2006, tại Tu viện Chơn Như.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Chuyển nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Pháp

Đừng hiểu nghĩa chuyển nhân quả là chuyển hoàn cảnh thì sai. Hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta sống như thế nấy, nhưng tâm ta bất động trước mọi hoàn cảnh vui cũng vậy, buồn cũng vậy, đó là chuyển nhân quả.

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

10:04 05 Th3 2022
0

Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng, Thái Dương Hệ, các hành tinh và vạn vật trong vũ trụ đều không ngoài nhân quả.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Tu sinh

 • Album

  Nhân quả

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  2/1/2006

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone