Ngày đăng  

13/05/2022, 21:50

Chuyển đổi nhân quả

Thêm vào albums yêu thích Đăng nhập để tương tác

Thêm vào danh sách của tôi

Vui lòng chọn album bên dưới bạn muốn thêm vào
Bỏ qua
00:00
00:05:57

MỤC LỤC

 • 1. Hỏi: Cách chuyển đổi nhân quả khi va chạm đối tượng ác? 00:00:00
 • 2. Trả lời: Chuyển đổi nhân quả 00:00:32

NỘI DUNG MÔ TẢ

Với những người ác thì mình nên nhẫn nhục, không nên đương đầu với họ để khỏi trôi dạt trong nhân quả. Mình biết là không thể nào cảm hóa được họ thì thứ nhất là mình nên tránh xa, đây là chuyển đổi về mặt hình thức; thứ hai là mình chuyển đổi tâm mình, đừng vì người đó mà mình buồn giận, phiền não, chịu đựng ở trong lòng, mình cố gắng xả tâm cho sạch.

Trưởng lão Thích Thông Lạc trả lời tu sinh Mỹ Linh về cách thức chuyển đổi nhân quả khi va chạm với đối tượng ác pháp, trong lớp Chánh kiến, tại Tu viện Chơn Như, tháng 11/2005.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Vui vẻ trả nhân quả

Thanh Hương

Con hãy nhìn mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời của con là nhân quả nghiệp báo. Đã là nhân quả nghiệp báo thì con phải vui lòng mà trả, cớ sao lại phiền lòng, than trách thì biết chừng nào trả xong. Nhờ những người này mà con mới trả nhân quả, cho nên phải yêu thương họ, chỉ có yêu thương và tha thứ thì tâm con mới tìm ánh sáng mầu nhiệm của Phật và nó sẽ cứu con.

Chuyển nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Pháp

Đừng hiểu nghĩa chuyển nhân quả là chuyển hoàn cảnh thì sai. Hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta sống như thế nấy, nhưng tâm ta bất động trước mọi hoàn cảnh vui cũng vậy, buồn cũng vậy, đó là chuyển nhân quả.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

10:04 13 Th5 2022
0

Có những điều cần phải tránh né để đem lại sự vô lậu cho mình. Với những người ác thì mình nên tránh né và xả tâm, đó là chuyển đổi nhân quả.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Đối tượng

  Thích Nữ Mỹ Linh

 • Album

  Nhân quả

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  11/2005

 • Thể loại

  Vấn đạo

 • Dữ liệu

  mp3

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone