Pháp âm liên quan

Quay lại

Hành động thiện ác tái sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Một lần mình giận dữ thì tái sanh biết bao nhiêu con người, con vật giận dữ. Một lần chúng ta ăn thịt chúng sanh, cầm dao giết chúng sanh thì từ trường đó sẽ sanh ra biết bao nhiêu loài chúng sanh để trả những cái quả mà chúng ta đã từng giết, từng ăn thịt. Chúng ta hiểu được nhân quả thì mới nỗ lực tu hành, vì chúng ta muốn rằng trên thế gian này không còn ai đau khổ nữa hết. Thầy giữ được tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì Thầy chấm dứt những con người sanh ra, những con vật sanh ra.

Nhân quả hạ liệt và cao quý

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Cái nhân nào sẽ chiêu cảm nghiệp nấy. Chúng ta thấy cái tính tình ngạo nghễ, kiêu mạn rất xấu, nó sẽ đưa đến nhân quả hạ liệt, nghèo khổ. Còn nếu mình luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ, từ tốn, không có kiêu mạn, không có ngã mạn trước mọi người, mọi hoàn cảnh thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sanh vào trong gia đình cao quý, có học thức, có tiền bạc, có đầy đủ quyền thế.

Nhân quả quyền thế và uy tín

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Con đường mà mình ganh ghét, tật đố người khác nó tạo cho mình tu hành cũng chẳng ra gì, chẳng đi đến đâu hết. Nghiệp đố kỵ này sẽ đưa đến quả khổ và làm người có quyền thế nhỏ hoặc không có quyền thế. Cho nên vì vậy khi chúng ta hiểu biết được cái này do đó chúng ta không ganh tỵ ai hết, không nói xấu ai hết. Mình nói xấu người khác tức là có lòng ganh tỵ rồi, mình phải thấy cái điều này rất rõ.

Nhân quả xấu xí và xinh đẹp

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta không phẫn nộ, không phật ý, lúc nào cũng nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng lòng, thì lúc bấy giờ chúng ta sanh lên làm người có gương mặt đẹp đẽ, tướng hảo quang minh, không còn xấu xí nữa. Đó là con đường đưa đến chúng ta có thân người đẹp đẽ.

Nhân quả bệnh tật và khoẻ mạnh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Do từ hành động vô tình hãy hữu ý làm đau khổ chúng sanh trong đó có con người mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy bệnh tật, khổ đau. Như vậy, khi được học bài này rồi chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ những hành động làm đau khổ chúng sanh để thân thể ít bệnh tật, được khoẻ mạnh.

Những gì thông hiểu cần thông hiểu

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Theo lời Đức Phật dạy, ở giai đoạn đầu người cư sĩ phải thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Vậy phải thông hiểu cái gì đây? Đầu tiên chúng ta tìm hiểu trong đời sống thế gian. Tại sao có người yểu tử, có người trường thọ? Tại sao có nhiều bệnh, có người ít bệnh? Tại sao có người xấu, có người đẹp. Tại sao có người giàu, có người nghèo. Tại sao có người hạ liệt, có người cao quý? Muốn hiểu rõ điều này thì chúng ta phải hiểu nghiệp.

Nhân quả tương ưng cận tử nghiệp

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Bây giờ một người bệnh nằm trên gường đang hấp hối chứ chưa chết. Bên kia duyên chưa hợp, người này nằm thoi thóp hoài mà chưa tái sanh. Khi vừa bỏ thân này nó sẽ tương ưng đúng lúc với bào thai của người nào đó đang giao hợp, mà cái duyên nhân quả của người này hết thì mới chết, còn nếu chưa hết thì chưa chết, còn trả nợ nhân quả.

Cận tử nghiệp tái sanh

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Nhìn qua nhân quả thảo mộc để xét nhân quả con người thì từ lâu người ta hiểu sai là mình chết rồi mới đi tái sanh, nhưng mà không ngờ rằng một cái cây nó có nhiều quả, trong một quả có nhiều hạt. Khi cây này còn sống thì những hạt này rụng xuống nó đã mọc lên thành nhiều cây con, cây cháu… Cho nên, người chết là cái cây, còn hành động thiện ác của mình là quả chứa nhân đi tái sanh. Cận tử nghiệp là cái quả cuối cùng, tức là hành động thiện ác cuối cùng của con người tái sanh.

Từ trường nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Huệ

Trong không gian chúng ta có trạng thái thanh thản, trạng thái không có tham, sân, si, đó là từ trường thanh thản của nó. Từ trường thanh thản không bị quy luật nhân quả chi phối, nó nằm ngoài môi trường sống của chúng ta rồi. Cho nên, khi Thầy chết rồi thì nó đâu còn tái sanh được nữa, các con hiểu không? Thầy muốn tái sanh Thầy phải tập tham sân si trở lại. Bởi vì mình lọt vào môi trường đó nó mới sanh được, còn mình ở ngoài môi trường đó thì nó không sanh. Bây giờ Thầy đang tập, Thầy ở ngoài môi trường và cuối cùng Thầy đã sống ở ngoài môi trường rồi, mà sống ở ngoài môi trường thì mới làm chủ được nhân quả...

Thiện hữu lậu

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Hiền

Con có tâm làm hữu lậu thì nó sẽ đem lại bình an cho chính hành động thiện của con thôi, nhưng hữu lậu có cái khổ trong đó. Con làm cho người ta an ổn nhưng người ta chửi con, trong khi con có phải là Thánh không hay là con buồn phiền? Nếu con buồn phiền thì cái làm thiện của con trở thành số không, cho nên nó hữu lậu. Vì thế, từ thiện của Đạo Phật là không làm việc từ thiện gì, chỉ duy nhất có tâm thanh thản, an lạc, vô sự mới là thiện vô lậu. Nghĩa là thương tất cả chúng sanh, thương là xả cái tâm của mình, không để tâm phiền não dính mắc.