Ngày đăng  

24/08/2021, 10:11

NỘI DUNG MÔ TẢ

Phim tư liệu về sư cô Thích Nữ Huệ Ân, tại Tu viện Chơn Như vào tháng 5/2013. Lúc này sư cô đã 98 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn và hằng ngày vẫn chuyên cần tu tập.

Phim có các cảnh quay sư cô tu tập tâm bất động, đi thư giãn, thọ trai…

Sư cô là tu sinh lâu năm nhất trong tu viện, dù tuổi đã rất cao, tính đến nay (năm 2015 này) đã tròn 100 tuổi, nhưng vẫn quắc thước, hằng ngày vẫn ôm pháp tu mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy.

Sư cô nêu cao đức hạnh về ý chí, nghị lực tu hành, xứng đáng là tấm gương sáng cho các tu sinh và Phật tử noi theo.

Sư cô Huệ Ân tịch vào ngày 7/4/2018, thọ 103 tuổi.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Huệ Ân

Xem thêm

Sư cô Huệ Ân (2006)

Nguyên Thanh

Huệ Ân

Phim tư liệu

Sư cô Huệ Ân là tu sĩ lâu năm nhất trong tu viện Chơn Như. Tính đến thời điểm ghi những thước phim này (năm 2006), sư cô đã gần 90 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng sư cô vẫn tinh tấn siêng năng tu tập theo pháp mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy, nên tâm vẫn rất minh mẫn sáng suốt, đi đứng vững vàng… Sư cô là tấm gương tu hành giải thoát cho mọi người noi theo.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Hải Phan

08:03 29 Th10 2021
2

Nhìn cô hiền từ và sống thật thanh thản mình cũng mong về già được như sư cô

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Tác giả

  Tu sinh

 • Đối tượng

  Thích Nữ Huệ Ân

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như (cổng 2)

 • Thời gian

  2013

 • Thể loại

  Phim tư liệu

 • Dữ liệu

  Video

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone