Ngày đăng  

05/11/2021, 23:29

HÌNH ẢNH

NỘI DUNG MÔ TẢ

Một số bức ảnh tư liệu chân dung của Trưởng lão Thích Thông Lạc, được tu sinh và Phật tử chụp tại Tu viện Chơn Như, vào các khoảng thời gian khác nhau (từ năm 1980 – 2012), sau khi Thầy tu chứng đạo, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, cho nhân loại trên hành tinh này.

5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

11:31 05 Th11 2021
0

Một số bức ảnh tư liệu chân dung của Trưởng lão Thích Thông Lạc, bậc chân tu, tu hành chứng đạo, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, dựng lại chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người cho nhân loại trên hành tinh này.

VIẾT BÌNH LUẬN

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Đối tượng

  Trưởng lão Thích Thông Lạc

 • Địa điểm

  Tu viện Chơn Như

 • Thời gian

  1980 - 2012

 • Số ảnh

  22

 • Thể loại

  Chân dung

 • Dữ liệu

  jpg

 • Phù hợp cho

  Máy tính, máy tính bảng, smartphone