Nội quy sử dụng Thư viện

Quy định về đăng ký tài khoản và bình luận trên Thư viện Thầy Thông Lạc.

  • Hình đại diện và tên đăng ký không phản cảm, không có các thông tin bao gồm: link web, số điện thoại, email hoặc tên riêng… mang tính quảng cáo, thương mại cho cá nhân, tổ chức hoặc mang nội dung gây hại cho các tổ chức, cá nhân khác.
  • Các hoạt động của thành viên không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
  • Nội dung bình luận không chia sẻ link, số điện thoại, email hoặc quảng cáo cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
  • Nội dung bình luận không vi phạm đạo đức, pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  • Nội dung bình luận không vu cáo, bôi nhọ, miệt thị, xuyên tạc, gây hại cho tổ chức, cá nhân.
  • Nội dung bình luận không chửi bới, thô tục, không nói xấu, gây chia rẽ.
  • Nội dung bình luận tránh hơn thua, phải trái.
  • Nội dung bình luận phải trên tinh thần không làm khổ mình khổ người.
  • Khi phạm quy, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời. Nếu Ban biên tập xét thấy tính chất vi phạm nghiêm trọng thì tài khoản sẽ xóa.
  • Nếu thành viên nào sử dụng các tư liệu trên trang Thư viện Thầy Thông Lạc để thị phi, nhìn lỗi người, gây chia rẽ, vu khống, bới móc, xúc phạm cá nhân, tổ thức ở trên mạng xã hội, diễn đàn, email… thì Ban biên tập sẽ xem xét xóa tài khoản thành viên đó.