Chép thành lời

Hôm nay, Thầy sẽ đưa đường dẫn lối cho quý thầy đi tìm một mùa xuân vĩnh cửu, một mùa xuân không có giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào mà không có xuân, không có an vui hạnh phúc. Vậy con đường thực hiện một mùa xuân vĩnh cửu, một mùa xuân an lạc hạnh phúc cho muôn loài là phải thực hiện một mùa xuân như thế nào?

Xem lời bài pháp âm này:


Bạn muốn tải về? Nhấn vào đây


Đánh dấu

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3299
« Tứ Diệu Đế và chương trình giáo dục của đạo Phật (2004) Tứ Diệu Đế Pháp âm Được thân người là khó (14//9/1993 Quý Dậu) »

Danh mục Pháp âm