Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 13:33

Pháp nào thực tế cụ thể để ngăn chặn xung đột và chiến tranh?

Được viết bởi

Trưởng lão Thích Thông Lạc đã nêu câu hỏi cho ĐHPGTG - VESAK 2008: "Pháp nào thực tế cụ thể của Phật giáo để ngăn chặn xung đột và chiến tranh?", nhưng không ai trả lời được. Thầy nói rằng: Phật giáo có nền đạo đức nhân bản là năm giới và có nền đạo đức nhân quả là thập thiện, mà họ không xoáy vào cái cụ thể đó của Đạo Phật để ngăn chặn xung đột và chiến tranh, đem lại hòa bình cho thế giới thì không phải là nền đạo đức này sao? Nền đạo đức này nó thực tế khi soạn thảo thành ra một chương trình giáo dục. Bây giờ trong đất nước nào có con cái thì ai cũng phải cho con đi học, nhà nước nào cũng có Bộ giáo dục, thì chương trình học đạo đức đó được đưa vào giáo dục...

Xem toàn bộ tư liệu: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và video tư liệu)

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Video tư liệu:

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 15
 • Đính kèm bút tích Thầy:
 • Ngày trả lời: 18/5/2008
 • Tiêu đề: Ban biên tập đặt
 • Loại tư liệu: Thông báo
 • Chương trình đào tạo: Giai đoạn 2007 - 2008
 • Gửi tới: Tu sinh
 • Nguồn tư liệu: Tu sinh
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html)
 • Mã lưu trữ: TAT-2805180
 • Tên tệp lưu trữ: (TAT-2805180)-PhapThucTeCuTheDeNganChanXungDotVaChienTranh-Vesak2008-(18-5-2008).pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2019
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 13:49
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào