Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 13:08

Thiện hữu lậu - (Diệu Hiền) - (17/3/2006) Nổi bật

Được viết bởi

Con mà có tâm làm hữu lậu thì nó sẽ đem lại bình an cho chính hành động thiện của con thôi, nhưng mà trong hữu lậu nó có cái khổ trong đó con. Đã nói hữu lậu là có lậu mà! Con làm cho người ta an ổn nhưng người ta chửi con đó, mà trong khi đó con có phải là Thánh không hay là con buồn phiền. Nếu con buồn phiền thì cái làm thiện của con trở thành số không, cho nên nó hữu lậu. Cho nên, làm việc từ thiện mà thiện của đạo Phật là không làm việc từ thiện gì, chỉ duy nhất có tâm thanh thản, an lạc, vô sự mới là thiện vô lậu. Nghĩa là thương thì thương tất cả chúng sanh, thương là xả cái tâm của mình, không để tâm phiền não dính mắc ở trong tâm của mình. Thương tất cả chúng sanh, thấy đau khổ chúng ta không nỡ giết thì từ đó nó phóng xuất từ trường đó nó trở thành sự an ổn. 

Xem toàn bộ bài vấn đạo: (dạng chuẩn pdf và dạng web html)

- Xem bằng trình duyệt

- Đọc trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Nghe đoạn vấn đạo này:

Nghe từ album gốc:

Trích gốc từ Lớp Chánh Tư Duy, bài 13-(LCTD-03C)-(Chung)-VanDaoNhanQua-PhongSanh-ChonTuPhapXaHayTNX-QuanThanTNX-(17-03-2006).mp3,

phút thứ 8:22 - 12:27

Lớp Chánh Tư Duy
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm 27 Ý kiến 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Added on Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 18:58
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng / Bài giảng / Vấn đạo
Độ dài 0
N° discs 1
Pháp loại Chánh Pháp
Genre(s)
0.00
Catalog N° Chánh Pháp

 

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 4
 • Ngày trả lời: 17/3/2006
 • Tiêu đề: Ban biên tập đặt
 • Loại tư liệu: Vấn đạo
 • Chương trình đào tạo: Lớp Chánh Tư Duy
 • Gửi tới: Tu sinh
 • Nguồn tư liệu: Băng đĩa Thầy giảng
 • Đối tượng cụ thể: Lớp Chánh Tư Duy
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html)
 • Mã lưu trữ: TVD-2603170
 • Tên tệp lưu trữ: (TVD-2603170)-ThienHuuLau-(DieuHien)-(17-03-2006).pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2016
Sửa đổi lần cuối Thứ sáu, 25 Tháng 11 2016 13:27
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào