Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 14:59

Thầy còn tái sanh trở lại thế gian không? Nổi bật

Được viết bởi

Khi mà tâm vô lậu, hết tham sân si rồi thì mình không còn tái sanh trở lại. Thầy không bao giờ tái sanh lại, nghĩa là không bao giờ. Nghĩa là bây giờ Thầy đem hết sức của Thầy làm, Thầy duy trì mạng mạch, Thầy sống để dựng lại chánh pháp cho chúng sanh cái đạo đức nhân bản - nhân quả, mà hễ Thầy làm xong rồi thì Thầy đi, Thầy không trở lại đây nữa, bởi vì Thầy biết thế gian là không bao giờ, nó là các pháp vô thường, bất tịnh, … không còn chút nào mà ham ở đây nữa, ra đi là vĩnh viễn. Cũng như đức Phật Thích Ca không bao giờ tái sanh trở lại. Cho nên, đức Phật Thích Ca thường nói ở trong kinh: “Ta chỉ còn một kiếp này nữa thôi”, thì Thầy cũng vậy, Thầy cũng chỉ còn một kiếp này nữa mà thôi. 

Xem toàn bộ bài vấn đạo: (dạng bản in chuẩn pdf và dạng web html (unicode))

- Đọc trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Tham khảo pháp âm vấn đạo:

 
Hoặc: (Trích Lớp Chánh Kiến, bài số 256, mã số: (LCK-106C), từ phút thứ 49’48’’ – 53’21’’)
 
 

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 3
 • Đính kèm bút tích Thầy:
 • Ngày trả lời: 26/2/2006
 • Tiêu đề: Ban biên tập đặt
 • Loại tư liệu: Vấn đạo
 • Chương trình đào tạo: Lớp Chánh Kiến 2005 - 2006
 • Gửi tới: Tu sinh
 • Nguồn tư liệu: Trang web
 • Đối tượng cụ thể: http://thuvienthaythonglac.net/index.php/phap-am/T/1-tr-a-ng-la-o-tha-ch-tha-ng-la-c/2-la-p-cha-nh-kia-n/1624-256-lck-106c-nu-va-n-a-o-gia-i-lua-t-a-c-c-cha-n-pha-p-tu-ta-nia-m-xa-ta-m-xa-tha-y-kha-ng-bao-gia-i-ta-i-sanh-tra-la-i-ch26-2-2006
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html)
 • Mã lưu trữ: TVD-2602260
 • Tên tệp lưu trữ: (TVD-2602260)-ThayCoTaiSanhTroLaiTheGianKhong-(TueHanh)-(26-02-2006).pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2016
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 23 Tháng 12 2019 20:19
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào