Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Lưu ý
  • SlideshowFx Plugin: Username or user ID undefined [API Picasa]
  • SlideshowFx Plugin: Error in server configuration
Thứ sáu, 04 Tháng 12 2015 16:37

Tứ Chánh Cần Nổi bật

Được viết bởi

Hỏi: Kính bạch Thầy, Tứ Chánh Cần tu tập trên các pháp hay các pháp tu tập trên Tứ Chánh Cần. Xin Thầy chỉ dạy cho con rõ! Đáp: Tứ Chánh Cần không tu tập trên các pháp, các pháp cũng không tu tập trên Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần là pháp môn dùng để quét sạch ác pháp trên Tứ Niệm Xứ. Do muốn quét sạch ác pháp trên Tứ Niệm Xứ: Tứ Chánh Cần phải kết hợp (câu hữu) với Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, Định Niệm Hơi Thở và Định Vô Lậu...

Xem toàn bộ bài vấn đạo: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và bút tích bản viết tay)

- Xem bằng trình duyệt

- Đọc trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Thông tin bổ sung

  • Chương trình đào tạo: Lớp Chánh Kiến
  • Tên tệp lưu trữ: (maluutru)-ten-file.pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 07:26
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào