Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ tư, 22 Tháng 10 2014 07:00

Tu tập Tứ Niệm Xứ - (Từ Nguyện) Nổi bật

Được viết bởi

Vô sự về tâm có nghĩa là tâm không phóng dật, không nghĩ ngợi, suy tư một điều gì. Tâm không làm một việc gì khác có nghĩa là không nghe băng, không đọc kinh sách, không xem ti vi, không ngửi mùi thơm, không nếm vị, không xúc chạm và không khởi niệm ác, ấy là tâm thanh thản, cho nên khi đi, đứng, nằm, ngồi đều thanh thản. Thanh thản là một niệm thiện vô lậu; niệm thiện vô lậu là niệm bất động của tâm. Về thân vô sự thì thân không đau nhức, không mỏi mệt, không hôn trầm, thùy miên v.v.. Thân không làm một sự việc gì, có nghĩa là thân không ăn, không nhai, không nuốt, không uống v.v.., ấy là thân an lạc. Thân an lạc là niệm vô sự của thân.

Xem toàn bộ vấn đạo:

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 11
 • Ngày trả lời: 30/11/2004
 • Loại tư liệu: Vấn đạo
 • Gửi tới: Tu sinh
 • Nguồn tư liệu: Tu sinh
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, có đánh dấu chỉ mục (bookmark)
 • Mã lưu trữ: TVD-2410310
 • Tên tệp lưu trữ: (TVD-2410310)-TuNguyenVanDao.pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 21:14
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào