Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014 07:00

Xác định hình ảnh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nổi bật

Được viết bởi

Căn cứ vào kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh tập I thuộc tạng kinh Pali, được dịch ra tiếng quốc ngữ Việt Nam: “Tâu Đại Vương, người nô bộc ấy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu hành. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống và y áo, hoan hỉ sống trong an tịnh”. Lời dạy trên đây là những Phạm hạnh đầu tiên của tu sĩ Phật giáo, nó cũng là giới luật đầu tiên của những bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và Thánh A La Hán, nó chính là những hình ảnh của Phật giáo. Vậy mà người lãnh đạo Phật giáo, đứng đầu Phạm hạnh lại làm khác đi, 

Xem toàn bộ bài vấn đạo:

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 7
 • Tiêu đề: Trưởng lão đặt
 • Loại tư liệu: Vấn đạo
 • Gửi tới: Phật tử
 • Nguồn tư liệu: Phật tử
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng pocketmobile(prc)
 • Mã lưu trữ: TVD-9900010
 • Tên tệp lưu trữ: (TVD-9900010)-XacDinhHinhAnhDucPhatThichCa.pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 21:15
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.

Mọi người trong hội thoại này

 • Khách - Khách_tối

  Bạn khách_Sang vửa nói: "...đừng suy nghĩ có phật hay không, mà học được gì từ lời phật. nam mô a di đà phật!!!!!!!!!!!". Vậy ai là người trong câu niệm cuối cùng của Bạn vậy ???. Xin vui lòng cho tôi hỏi ?.:)

  Like 0 Short URL:
 • Khách - Khách_tối

  Bạn khách_Sang vửa nói: "...đừng suy nghĩ có phật hay không, mà học được gì từ lời phật. nam mô a di đà phật!!!!!!!!!!!". Vậy ai là người trong câu niệm cuối cùng của Bạn vậy ???. Xin vui lòng cho tôi hỏi ?.:)

  Like 0 Short URL: