Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Chủ nhật, 21 Tháng 9 2014 07:00

Tứ Niệm Xứ - Kim Quang vấn đạo Nổi bật

Được viết bởi

Đạo Phật ai cũng biết: “Ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện” là đường lối tu tập của Phật giáo. Do đó chúng ta biết diệt dục ác, chứ dục thiện còn giữ lại. Cho nên đạo Phật là đạo diệt ngã xả tâm ly dục, ly ác pháp nhưng diệt ngã ác, xả tâm ác, ly dục ác, ly ác pháp, chứ không diệt ngã thiện, không xả tâm thiện, không xả dục thiện, không ly thiện pháp. Vì thế đạo Phật mới chấp nhận Bát Chánh Đạo và không chấp nhận Bát Tà Đạo. Cho nên đạo Phật có bờ bên này và bờ bên kia; bờ bên này là ác bờ bên kia là thiện. Vì thế đạo Phật có hai lộ trình: một là lộ trình thiện; hai là lộ trình ác.

Xem toàn bộ bài vấn đạo:

Thông tin bổ sung

  • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 13
  • Ngày trả lời: 02/06/2005
  • Gửi tới: Tu sinh
  • Nguồn tư liệu: Phật tử
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf
  • Mã lưu trữ: TVD-2506020
  • Tên tệp lưu trữ: (TVD-2506020)-KimQuangVanDaoTNX.pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 21:17
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào