Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 07:00

Đất bằng sóng dậy Nổi bật

Được viết bởi

Tất cả đều do nhân quả. Nhân quả của nhiều người, nhân quả của chúng sanh, của Thầy, của mọi người thân, nhưng nhân quả không ngoài tham, sân, si. Khi tâm đã hết tham, sân, si thì nhân quả cũng không còn. Nhân quả không còn thì không có Phật, không có Đề Bà Đạt Đa, không có chống phá, không có phỉ báng, v.v.. Còn thấy có Phật, có Đề Bà Đạt Đa, có chống phá phỉ báng, có ác khẩu, ác đức vô nhân đạo... là còn có tâm tham, sân, si. Đối với Thầy những người còn có tâm tham, sân, si thì còn nằm trong vòng tay của nhân quả, họ sẽ là người nô lệ cho tâm tham, sân, si của họ. Đối với những người này thì chỉ có bất động tâm mới đối trị. Thật sự, người vì danh lợi mới bị qui luật nhân quả chi phối; người không danh lợi thì nhân quả chỉ còn bó tay mà thôi.

Xem toàn bộ vấn đạo:

- Xem bằng trình duyệt

- Đọc trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Thông tin bổ sung

 • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 6
 • Ngày trả lời: 08/05/2005
 • Tiêu đề: Trưởng lão đặt
 • Chương trình đào tạo: Lớp Chánh Kiến 2005 - 2006
 • Gửi tới: Tu sinh
 • Nguồn tư liệu: Phật tử
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng trang web (html)
 • Mã lưu trữ: TVD-2505080
 • Tên tệp lưu trữ: (TVD-2505080)-DatBangDaySong-(NT)-(8-5-2005).pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2017
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 20:27
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào