Tìm kiếm

Danh mục tư liệu

Nhận tin bài qua email

Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 07:00

Tứ Niệm Xứ - Minh Nhân & Chí Thiện vấn đạo Nổi bật

Được viết bởi

TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT TRÊN TỨ NIỆM XỨ: TRÊN THÂN QUÁN THÂN, TRÊN THỌ QUÁN THỌ, TRÊN TÂM QUÁN TÂM, TRÊN PHÁP QUÁN PHÁP. Quán là quan sát, xem xét trên toàn thân. Đây là pháp tu, chứ mục đích của nó là không phóng dật. Nếu chúng ta không quán, không có pháp quán thì tâm sẽ phóng dật; cho nên chúng ta tập quán cho thuần thục để tâm không phóng dật, rồi chúng ta không quán nữa. Các con hiểu như vậy mới đúng, chứ đừng hiểu lúc nào cũng quán, lúc nào cũng quán hoài hoài. Quán hoài thành ra là ôm pháp hoài, rồi làm sao giải thoát?

Xem toàn bộ bài vấn đạo:

Thông tin bổ sung

  • Khổ giấy: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 27
  • Ngày trả lời: 27/08/2006
  • Gửi tới: Tu sinh
  • Nguồn tư liệu: Phật tử
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, có đánh dấu chỉ mục (bookmark)
  • Mã lưu trữ: TVD-2608270
  • Tên tệp lưu trữ: (TVD-2608270)-TuNiemXu-MinhNhan&ChiThienVanDao.pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 21:20
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào