Chuyên mục góc tu sinh

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 07:00

Ý hành nhân quả con người - Kim Quang

Tâm dẫn đầu mọi pháp

Tâm chủ tâm tạo tác

Nếu nói hay hành động

Với tâm tư ô nhiễm

Khổ não sẽ theo sau

Như xe theo vật kéo

Đăng trong Bài làm
Chủ nhật, 31 Tháng 8 2014 07:00

Qui luật âm dương - Hữu Trí vấn đạo

Văn minh Trung Quốc chỉ biết ÂM, DƯƠNG mà không biết ÂM, DƯƠNG là một hợp chất. Do không biết ÂM, DƯƠNG là một hợp chất, nên nền văn minh Trung Quốc không xác định đúng nghĩa và cũng chẳng biết ÂM DƯƠNG từ đâu sinh ra. Các nhà hiền triết Trung Quốc chỉ loanh quanh trong tưởng tri ÂM, DƯƠNG, NGŨ HÀNH nên xây dựng một nền văn hóa mang tính chất mê tín, mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, dị đoan, lạc hậu, v.v.. Còn văn minh Ấn Độ do Phật giáo thì biết rất rõ ÂM, DƯƠNGtừ NHÂN QUẢ sinh ra. Bởi NHÂN QUẢ là một qui luật điều hành tất cả vạn vật trong vũ trụ, cho nên thuyết ÂM, DƯƠNG cũng nằm trong qui luật của NHÂN QỦA mà có.

Đăng trong Vấn đạo