Chuyên mục góc tu sinh

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 03 Tháng 2 2018 20:02

Tranh truyện Lòng Yêu Thương - Tập 1 Nổi bật

Được viết bởi

Cuộc sống của mọi người, mọi vật trên hành tinh đều có một sự sống liên kết chặt chẽ với nhau, người này nương tựa vào người kia, người kia nương tựa vào người này mà sống; người nương với vạn vật mà sống, vạn vật nương tựa vào người mà sống. Nếu chúng ta không biết sự sống có liên kết với nhau như vậy nên thường nghĩ rằng: Trên đời này chỉ có mình là trên hết, xem mọi người, mọi vật không ra gì, luôn luôn chà đạp lên sự sống của người khác, vật khác. Bởi vậy, chỉ có đức hiếu sinh mới dung thông người này với người kia, người kia với người nọ; loài vật với con người, con người với loài vật; loài vật với cỏ cây, cỏ cây với loài vật. Nhờ có hiểu biết thương yêu và sống dung thông với nhau như vậy, nên mới đem lại sự bình an cho nhau...

Xem toàn bộ tập sách: (dạng bản in chuẩn pdf)

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

Xem bằng trình đọc PDF JS

Bìa sách: 

Thông tin bổ sung

  • Khổ trang: Khác
  • Số trang: 76
  • Ngày: 1/2018
  • Chương trình đào tạo: Giai đoạn sau 2013
  • Nguồn dữ liệu: Tu viện Chơn Như
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf
  • Mã lưu trữ: TSD-003199
  • Tên tệp lưu trữ: (TSD-003199)-TruyenTranhLongYeuThuong-T01.pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2018
Sửa đổi lần cuối Thứ bảy, 03 Tháng 2 2018 20:33
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào