Chuyên mục góc tu sinh

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 12 Tháng 8 2017 17:34

Triển khai tri kiến giải thoát (Hòn Sơn) - 2012 Nổi bật

Được viết bởi

Mà đạo Phật triển khai tri kiến của chúng ta làm cho chúng ta hiểu biết một cách rộng rãi, làm cho chúng ta giải thoát. Cho nên, trong con đường tu tập của đạo Phật là con đường trí tuệ. Thầy từng nhắc là phải triển khai tri kiến. Mà muốn triển khai tri kiến đó, chúng ta thường có những tâm niệm, tâm niệm thiện có, tâm niệm ác có. Chúng ta triển khai để tìm hiểu cái thiện này nó đem lại lợi ích cho mình, cho người hay hoặc là chỉ có cho một mình mình hay chỉ cho một mình người khác. Cái thiện của đạo Phật là làm thế nào cho chúng ta sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Còn nếu còn làm khổ người khác, khổ mình là không phải thiện của đạo Phật. Cho nên cần phải học Chánh kiến...

Xem toàn bộ tư liệu: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html)

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Tham khảo video "Triển Khai Tri Kiến Giải Thoát - Hòn Sơn, 2012"

 

Tham khảo:

Lớp Chánh Kiến - Triển khai tri kiến giải thoát

Trong cuộc đời tu theo đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất, và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát. Tu theo đạo Phật, mục đích của nó là tri kiến, sự hiểu biết của chúng ta giúp cho chúng ta giải thoát cho nên gọi là Định Vô Lậu. Phương pháp tu Định Vô Lậu là phương pháp triển khai tri kiến của chúng ta, dùng tư duy quán xét, suy nghĩ làm cho sự hiểu biết thấu suốt, rõ ràng, gọi là thiền quán, nên nó rất quan trọng. Nếu chúng ta không triển khai được tri kiến của chúng ta thì chúng ta không bao giờ có giải thoát. Hầu hết từ xưa đến giờ người ta dạy chúng ta nhiếp tâm, an trú tâm, người ta dạy chúng ta hiểu biết lời Phật dạy chứ không có Triển Khai Tri Kiến Của Chúng Ta Trở Thành Có Sự Hiểu Biết Của Chính Mình.

 

Thông tin bổ sung

  • Khổ trang: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 26
  • Ngày: 29/5/2012
  • Chương trình đào tạo: Giai đoạn 2009 - 2012
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng web (html)
  • Mã lưu trữ: CLT-0170000
  • Tên tệp lưu trữ: (CLT-0170000)-TrienKhaiTriKienGiaiThoat-(HonSon)-(29-5-2012).pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2017
Sửa đổi lần cuối Chủ nhật, 13 Tháng 8 2017 07:42
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào