Chuyên mục góc tu sinh

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 17:11

Chống giặc sinh tử - Làm chủ bệnh Nổi bật

Được viết bởi

Hễ cái người biết được Phật pháp là cái phước của họ quá lớn. Họ chuyển được nhân quả chứ đâu có để nhân quả làm chủ họ. Cho nên, con đừng có sợ những điều đó, đừng có nghĩ nghiệp này nó quá nặng. Bây giờ Thầy nói nghiệp như cái núi Hy Mã Lạp Sơn đó, nghĩa là nó lớn như vậy đó. Nhưng mà đối với Phật pháp nó sẽ làm cái núi đó đổ sạch hết không còn đâu, không còn chút nào hết. Chính Thầy biết, Thầy cũng đâu phải không có nghiệp, nghiệp lớn lắm. Nhưng mà đối với Thầy bây giờ đó, không có cái nghiệp nào tác động được Thầy.  Mỗi một đời chúng ta là biết bao nhiêu chuyện ác, mà khi đến đời chúng ta gặp được Chánh pháp thì cái nghiệp của chúng ta nó lớn vô cùng. Thế mà trong một đời chúng ta tu mà cái gan dạ nó chuyển sạch.

Xem toàn bộ tập sách: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html và pháp âm gốc)

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Tham khảo pháp âm gốc: Làm chủ bệnh - Mùa An Cư 2005

Tham khảo album pháp âm:

1/ Mùa An Cư - 2005
Mùa an cư 2005
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm 24 Ý kiến 0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Added on Thứ bảy, 06 Tháng 9 2014 03:46
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng / Vấn đạo
Độ dài 0
N° discs 0
Pháp loại Chánh Pháp
Genre(s)
0.00
Catalog N° Chánh Pháp
2/ Đuổi bệnh bằng pháp phật
Phương Pháp Đuổi Bệnh
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm 35 Ý kiến 0
5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Added on Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 12:43
Phát hành 2009
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Độ dài 0
N° discs 0
Pháp loại Chánh Pháp
Genre(s)
0.00
Catalog N° Chánh Pháp

Thông tin bổ sung

  • Khổ trang: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 38
  • Chương trình đào tạo: Giai đoạn 2005 - 2006
  • Nguồn dữ liệu: Khác
  • Cụ thể: Pháp âm Làm Chủ Bệnh - Mùa An Cư 2005
  • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, định dạng web (html), định dạng ảnh (jpg, png)
  • Mã lưu trữ: CLT-0180000
  • Tên tệp lưu trữ: (CLT-0180000)-ChongGiacSinhTu-LamChuBenh-(2005).pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2017
Sửa đổi lần cuối Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 18:18
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào