Chuyên mục góc tu sinh

Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ ba, 10 Tháng 5 2016 10:09

Quán thân bất tịnh - (Nguyên Thanh)

Được viết bởi

Một khi pháp quán này đã thuần thục, thì chúng ta thấy một cách tường tận như ở trước mặt thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quí chuộng, ham muốn. Do đó có thể đối trị được bệnh tham sắc là một căn bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục chứ không phải để ghê tởm thân mình, đến nỗi đi huỷ bỏ mạng sống như 60 vị Tỳ kheo trong thời Phật tại thế, sau khi quán thân bất tịnh thuần thục rồi thấy ghê tởm mình và người chung quanh đến nỗi thuê người giết đi. Đấy là một điều mà đức Phật ngăn cấm. Đừng khinh trong túi đất dơ không có ngọc, chớ cho rằng trong bể nước mặn không có vàng, trở nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này không có Phật mà đi tìm Phật ở đâu xa.

Xem toàn bộ bài làm: (dạng bản in chuẩn pdf, dạng web html, và bút tích bản viết tay)

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc google

2. Tài liệu dạng html (unicode)

3. Bản viết tay

Bút tích bản viết tay bài làm Quán thân bất tịnh của tu sinh Nguyên Thanh có lời phê và sự chỉnh sửa của Thầy, Trưởng lão Thích Thông Lạc

Tải về toàn bộ bút tích tâm thư

Thông tin:

Tập sách bài làm được đức Trưởng lão xem như là bài giáo án để triển khai tri kiến về thân bất tịnh

Bìa sách:

 
 

Thông tin bổ sung

 • Khổ trang: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 172
 • Ngày: 8/1/2006
 • Chương trình đào tạo: Lớp Chánh Kiến
 • Lời phê của Thầy: Bài quán thân bất tịnh rất đầy đủ để áp dụng vào Tứ Niệm Xứ để xa lìa tâm sắc dục.
 • Nguồn dữ liệu: Tu sinh
 • Ghi chú: Bài làm được đức Trưởng lão Thích Thông Lạc chọn làm giáo án để triển khai tri kiến về thân bất tịnh. Bản biên tập được BBT thêm vào các phân mục cho dễ đọc, việc này đã được tác giả, sư cô Nguyên Thanh thông qua. BBT đăng tải bản gốc, bút tích bản viết tay có bút phê của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc lúc chấm bài.
 • Đặc tả tài liệu: định dạng pdf, có đánh dấu chỉ mục (bookmark), định dạng web (html)
 • Mã lưu trữ: BLA-050041
 • Tên tệp lưu trữ: (BLA-050041)-QuanThanBatTinh-NguyenThanh-v2.pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2016
Sửa đổi lần cuối Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 16:24
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào