In trang này
Thứ hai, 01 Tháng 9 2014 07:00

Pháp Thân Hành Niệm Nổi bật

Được viết bởi

Pháp này là pháp cuối cùng của đạo Phật, tu tập pháp Thân Hành Niệm nó kiên cố như cỗ xe, trở thành căn cứ địa, bởi vì nó rất là chắc chắn, nó không có kẻ hở. Nghĩa là buộc lòng người này phải ly dục ly ác pháp rất nhiều mới tu tập được pháp này, còn người mới tu thì không nên tu. Ở đây Thầy tập để cho quý vị biết mà thôi, chứa phải lúc quý vị thọ Bát Quan Trai mà quý vị tu. Quý vị khi nào trở thành tu sĩ, sống độc cư trọn vẹn thì quý vị mới tu pháp này. Cho nên, thay vì ở đây không nên dạy cái pháp này, nhưng mà vì đã ghi ở trong sách vở rồi.

Xem toàn bộ bài viết:

- Mở bằng trình duyệt

- Xem trực tiếp như sau:

Xem bằng trình đọc google

Xem bằng trình đọc PDF JS

Lời BBT:
Theo lời dạy của đức Trưởng lão thì pháp này là pháp chứng đạo, chỉ dành cho các bậc xuất gia, sống độc cư trọn vẹn, giới luật nghiêm túc, tâm đã ly dục ly ác pháp rất nhiều mới tu tập được pháp này. Do vậy người muốn thị hiện pháp này cho mọi người tập theo buộc lòng phải là tu sĩ giới luật nghiêm túc không vi phạm lỗi nhỏ nào, tâm đã ly dục ly ác pháp rất nhiều mới có thể thực hiện, dù chỉ là để cho mọi người tập tỉnh thức. Hiện thời nếu những bậc như vậy chưa xuất hiện thì BBT cho rằng quý phật tử nên nương theo lời dạy gốc của Thầy có băng hình ghi lại để áp dụng cho phù hợp.
 
Trân trọng!
 
 

Thông tin bổ sung

  • Khổ trang: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 5
  • Ngày: 1/9/2014
  • Năm soạn thảo: 2014
  • Nguồn dữ liệu: Tu sinh
  • Cụ thể: Thiện Đức ghi chép
  • Mã lưu trữ: CLT-0030000
  • Tên tệp lưu trữ: (CLT-0030000)-ThanHanhNiem.pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2014
Sửa đổi lần cuối Thứ tư, 09 Tháng 8 2017 21:04
BBT

Bài viết mới nhất của BBT

Bài viết liên quan

Truyền thông

Pháp Thân Hành Niệm - Trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào