Thầy của chúng ta

Thầy của chúng ta (4)

Chuyên mục về đức Trưởng lão Thích Thông Lạc, Người đã dựng lại chánh pháp của đức Phật Thích Ca, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

Chuyên mục con

Tiểu sử

Tiểu sử (1)

Tiểu sử đức Thầy tôn kính, Trưởng lão Thích Thông Lạc, Người đã làm chủ hoàn toàn sanh, già, bệnh, chết

Xem bài viết...
Bao la tình thầy

Bao la tình thầy (2)

Tập hợp các tư liệu bài viết về tình thương bao la và tấm lòng tha thiết của Thầy trong việc hóa đô chúng sanh.

Xem bài viết...
Hình ảnh

Hình ảnh (0)

Các hình ảnh về Thầy

Xem bài viết...
Thứ hai, 10 Tháng 11 2014 07:00

Giữ tâm thanh thản

Được viết bởi

Nếu còn thấy người khác xấu ác thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả, tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta, dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay. Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà phải nhiều năm tháng. Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, mà phải nhiều lần, hàng vạn lần. Thiền định cũng vậy, không phải một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng. Vì thế, phải bền chí, phải kiên cường không chùn bước, không thối chuyển tâm.

Chủ nhật, 05 Tháng 10 2014 07:00

Ngày tốt lành

Được viết bởi

Buổi sáng làm việc lành,

Buổi sáng tốt đẹp nhất.

Buổi trưa làm việc lành,

Buổi trưa tốt đẹp nhất.

Buổi chiều làm việc lành, Buổi chiều tốt đẹp nhất. Buổi tối làm việc lành, Buổi tối ngủ ngon lành.

Chủ nhật, 24 Tháng 8 2014 07:00

Đôi nét về Thầy Thích Thông Lạc

Được viết bởi

Nghĩa là mọi dục lạc thế gian không còn cám dỗ được Thầy, bệnh tật, già yếu, lụm cụm không tác động được vào tâm của Thầy, và Người muốn sống là sống, muốn chết là chết dễ như trở bàn tay. Từ nay trên hành tinh này đã xuất hiện một bậc giải thoát kể từ sau khi những thánh đệ tử cuối cùng của đức Phật nhập diệt cách đây đã gần 26 thế kỷ. Thầy vẫn sống trong thế gian mà tâm hồn thì đã vượt thoát thế gian, Thầy vẫn sống bình thường mà phi thường vì tâm luôn luôn bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Kể từ nay, chân lý đã được soi đường trở lại. Sự thành công làm chủ giặc sinh tử của Thầy đã mở màn cho nền đạo đức nhân bản - nhân quả ra đời.

Chủ nhật, 18 Tháng 5 2014 07:00

Những gì tôi biết về Thầy tôi

Được viết bởi

...Sống gần bên Thầy tôi biết được rất nhiều nhưng làm sao ghi hết được, phải không các bạn. Vì đức hạnh xả tâm cao thượng tuyệt vời của bậc tu hành xả tâm, sống không làm khổ mình, khổ người, thật khó có bút mực nào tả được đức hạnh ấy. 

Đến đây tôi xin dừng bút, chúc các bạn sống thanh thản, an lạc và vô sự.

Thân ái chào các bạn!