Tu tập giới luật


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 6 2001
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ hai, 22 Tháng 9 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 6 2001
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Không làm khổ mình khổ người Xả tâm Giới luật Ly dục ly ác pháp Giới hành Giới đức Tứ Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Chánh niệm tĩnh giác Nhân quả Nhiếp tâm Giới bổn Phòng hộ sáu căn Độc cư Sơ Thiền Tịnh chỉ ngôn ngữ

Sơ lược

Giới luật là pháp môn quan trọng nhất trong Tam Vô Lậu Học.

Album này Thầy dạy cách thức tu tập để giữ gìn giới luật cho được thanh tịnh, đó là xả tâm ly dục ly ác pháp.

Chỉ có giữ gìn giới luật mới nhập được thiền định. Khi ly dục ly ác pháp được thì mới vào Sơ Thiền được. Nếu không tu Giới mà tu Định thì đó là tà Định. Nếu không tu giới mà tu Tuệ thì đó là kiến giải, tưởng giải mà thôi.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 7572
Cách sống và tu tập của người cư sĩ « Cách sống và tu tập của người cư sĩ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Tuệ Tĩnh - Phước Nhẫn tham vấn » Tuệ Tĩnh - Phước Nhẫn tham vấn

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006