Tứ Như Ý Túc - Tam Minh


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 1998
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Thứ bảy, 29 Tháng 11 2014
Thể loại Giáo án tu tập
Năm phát hành 1998
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags)

Sơ lược

Bài giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc về Tứ Như Ý Túc và Tam Minh.

Muốn nhập định và hướng tâm tới Tam Minh thì tâm phải thanh tịnh hoàn toàn. Còn tâm chưa thanh tịnh thì không thể nhập Thiền định và hướng tới Tam Minh của đạo Phật.

Nếu tâm chưa thanh tịnh, ức chế tâm để nhập định thì là tà định.Khi ức chế tâm để ý thức ngưng hoạt động thì tưởng thức sẽ hoạt động. Người này sẽ rơi vào trạng thái tưởng. Các trạng thái hỷ lạc, khinh an đều do trạng thái tưởng sinh ra.

Nếu chưa ly dục ly ác pháp thì không có lực dẫn tâm.

Cho nên, để nhập định và hướng tới Tam minh thì tâm phải ly dục ly ác pháp, tức là Giới luật phải nghiêm chỉnh. Giới sinh Định, Định sinh Tuệ.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 5210
Giới Hành« Giới Hành TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Xây Dựng Môi Trường Học Tập Đạo Đức » Xây Dựng Môi Trường Học Tập Đạo Đức

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006