Trưởng lão Thích Thông Lạc, người đã làm chủ sanh, già, bệnh. Người dựng lại chánh pháp của Phật Thích Ca, làm sống lại con đường chân chánh của đạo Phật, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

 

Đôi nét về Thầy Thích Thông Lạc

Albums (74)
Pháp âm (1176)
MP3 MP3

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 61435

Danh mục Pháp âm