Thiền Căn Bản


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 2 1996
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Thứ bảy, 17 Tháng 1 2015
Thể loại Giáo án tu tập
Năm phát hành Tháng 2 1996
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Xả tâm Tứ Niệm Xứ Thích Thông Lạc Tưởng Thiền định Sơ Thiền Hạnh ăn Hạnh Ngủ Hạnh độc cư Nhẫn nhục Tùy thuận Bằng lòng Thiền căn bản ly dục ly bất thiện pháp Diệt ngã Giới

Sơ lược

Album pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy Thiền căn bản cho các tu sinh Tu viện Chơn Như tu hành vào năm 1996.

Thầy dạy rằng, căn bản của thiền định là diệt ngã xả tâm, ly dục ly bất thiện pháp. 

Đầu tiên là LY DỤC, để ly dục thì cần phải sống đúng ba hạnh Ăn, Ngủ, Độc Cư.

Tiếp đến là LY BẤT THIỆN PHÁP, để làm được điều này cần phải tu tập ba đức: Nhẫn nhục, Tùy thuận, Bằng lòng.

Tham khảo tài liệu đã được biên tập lại thành sách: Thiền Căn Bản

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 8956
Đạo đức trong gia đinh - Từ Đức vấn đạo (1996) « Đạo đức trong gia đinh - Từ Đức vấn đạo (1996) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Giáo án đường lối tu hành đạo Phật » Giáo án đường lối tu hành đạo Phật

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006