Sơ lược chương trình học Phật


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2006
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 20 Tháng 4 2016
Thể loại Pháp âm chung
Năm phát hành Tháng 4 2016
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Chánh tư duy Triển khai tri kiến giải thoát Bát Chánh Đạo Chánh kiến Định Vô Lậu Hữu lậu Vô lậu Tâm thanh thản an lạc vô sự Chánh ngữ 37 Phẩm trợ đạo

Sơ lược

SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẬT

(Khai thị Phật tử Châu Đốc, mồng 3 Tết (31-1-2006))

Trưởng lão khai thị cho đoàn Phật tử Châu đốc vào mồng 3 Tết (31-1-2006), tại giảng đường Tu viện Chơn Như. Thầy sơ lược về chương trình học Phật gồm 8 lớp học Bát Chánh Đạo theo 3 cấp học: Giới - Định - Tuệ với giáo trình là 37 phẩm trợ đạo. Trong đó Thầy nhấn mạnh đầu tiên là phải học lớp Chánh Kiến để triển khai được tri kiến giải thoát.

Trong đạo Phật phải thấy như thật, phải hiểu như thật mới xả tâm được. Muốn vậy phải có sự tư duy, triển khai tri kiến để hóa giải tâm tư chúng ta làm cho nó không còn đau khổ nữa, gọi là Định Vô Lậu.

Ví dụ như bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận đi, đâu có nghĩa là mình bằng cách ức chế chịu đựng đâu, mà mình phải hiểu biết. Thí dụ như người ta chửi mình thì ngay đó đó mình hiểu nhân quả. Mà mình hiểu nhân quả kiểu này thì mình sẽ bị ức chế: “Chắc có lẽ đời trước mình đã chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình” thì mình ức chế.

Mình hiểu nhân quả là mình hiểu ngay cái người chửi mình là người đang ở trong quả xấu, quả đau khổ. Họ tức giận họ mới chửi mình chứ khi không họ chửi mình sao, mình hiểu như vậy mới là hiểu đúng, bởi vì người ta đang tức giận là người ta đang ở trong quả khổ. Thì lúc bấy giờ mình khởi lòng thương: “Tội nghiệp người ta đang ở trong quả ác, quả khổ”.

Bây giờ, người ta mở miệng, người ta chửi mình, người ta gieo nhân ác. Người ở trong quả khổ mới tạo được điều ác, nhân ác. Nhân phải có quả, có cái nhân thì phải có cái quả, trong cái quả thì phải có cái nhân, trong cái trái thì nó phải có cái hạt chứ. Do sự hiểu biết như vậy ta mới thương cái người chửi mình, chứ không phải thấy người ta chửi mình chó trâu mà mình giận hờn. Do mình hiểu đúng như vậy thì mình không giận, chứ không phải nghĩ: “Đời trước mình chửi người ta cho nên bây giờ tui phải trả cái quả bị người ta chửi lại tui”, cái kiểu đó là kiểu ức chế, chịu đựng.

Thầy lưu ý, nếu Chánh Kiến chúng ta chưa đủ, chúng ta hiểu chung chung, bây giờ cho chúng ta ở trên từng tâm niệm dùng Định Vô Lậu quán xét để xả từng tâm niệm. Ví dụ như có niệm ái kiết sử, Thầy ngồi đây Thầy tư duy suy nghĩ, Thầy nói: “Đây là nhân quả, chùm nhân quả. Thôi cuộc đời mình đi tu mình đừng có nhớ ai nữa hết”. Mình tư duy cái kiểu đó, cái niệm đó nó đi qua đi rồi mình tiếp tục mình hít thở hoặc mình tiếp tục mình giữ tâm bất động của mình, nghĩa là tâm không niệm. Rồi các niệm khác mình cũng tư duy sơ sơ thôi, cuối cùng nó bị ức chế hết toàn bộ, lọt vào thiền tưởng, xúc tưởng hỷ lạc, mình cho rằng hôm nay là nhập định, thực ra là định tưởng chứ mình chưa ly dục ly ác pháp.

Còn nếu mình nương vào một đối tượng nào đó để không cho có niệm khởi thì bị ức chế rồi.

Đạo Phật dạy chúng ta là ly dục ly ác pháp và ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện chứ không có dạy chúng ta ức chế tâm hoặc làm cho tâm chúng ta không có niệm khởi hoặc làm cho tâm chúng ta vắng bặt.

Mục đích là ly dục ly ác pháp, tức là niệm nào làm cho tâm chúng ta bị động, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi thì mình ngăn và diệt nó và tăng trưởng niệm thiện.

Niệm thiện là niệm thanh thản, an lạc vô sự, chứ không phải ngồi đây mà nghĩ đi làm từ thiện chỗ này, chỗ khác. Làm từ thiện chỗ này chỗ khác thì có thiện, nhưng trong đó có ác trong đó, nghĩa là còn đau khổ nên gọi là hữu lậu.

Còn lớp Chánh Tư Duy là áp dụng Định Vô Lậu đã học ở lớp Chánh Kiến để mổ xẻ từng tâm niệm xả tâm.

Lớp Chánh Ngữ thuộc về oai nghi tế hạnh về ngôn ngữ.

Rồi đến lớp Chánh Nghiệp thì được huấn luyện từng cái oai nghi từ đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nói, nín sao cho đúng cách.

Thầy dạy khi mà quý phật tử thọ Tam quy Ngũ giới và Thọ Bát Quan Trai là có khả năng đẩy lui được bệnh rồi.

Khi thân tâm thanh tịnh thì nó có Tứ Thần Túc do ý thức lực do tác ý hằng ngày.

Khi có Tứ Thần Túc thì mới nhập 4 Thiền và thực hiện Tam Minh.

Thầy nói sơ về trí tuệ Tam Minh và quy luật nhân quả.

Thầy nói mỗi người có một trí tuệ siêu việt không có không gian và thời gian, có thể thấy suốt mọi điều trong vũ trụ, nhưng mọi người không biết sử dụng, chỉ có tu tập có Tam Minh mới có trí tuệ này. Đức Phật cho phương pháp triển khai đầu óc của chúng ta để có trí tuệ này đó là pháp Như lý tác ý.

Đức Phật dạy chúng ta điều khiển cỗ máy nhân quả.

Hôm nay, Đức Trưởng lão đã thuyết giảng cho quý Phật tử Châu Đốc bài pháp ngắn gọn, đầy đủ để biết rằng đạo Phật có chương trình đào tạo 8 lớp hẳn hòi, ai muốn tu học thì vào lớp Chánh Kiến đầu tiên.

Ý kiến (1)
BBT
Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 20:35
Cám ơn bạn H N Tùng, BBT đã sửa lỗi chính tả bạn vừa nêu.
Trân trọng!
Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.

Mọi người trong hội thoại này

  • Khách - H N Tùng

    Xin ban biên tập sửa sai lỗi chính tả (được bôi đen bên dưới)

    Rồi các nhiệm khác mình cũng tư duy sơ sơ thôi...

    Xin cám ơn ban biên tập.

    0 Like Short URL:
Hits 4066
Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội) « Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Bên Thầy học đạo (Minh Điền - Mỹ Châu) » Bên Thầy học đạo (Minh Điền - Mỹ Châu)

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006