PHẬT TỬ ĐỌC SÁCH THẦY
Thể loại Chánh pháp
Đất nước Việt Nam
WEB thuvienthaythonglac.net
Từ khóa (Tags)

Đánh dấu

Sách nói do các Phật tử đọc sách Trưởng lão Thích Thông Lạc.

Albums (35)
Pháp âm (207)
MP3 MP3

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (1)

5 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.

Mọi người trong hội thoại này

  • Khách - Nguyễn H

    5 trên 5 stars được bầu

    Sách quý, pháp quý cần được lưu giữ muôn đời cho nhân loại.

    0 Like Short URL:
Hits 55665

Danh mục Pháp âm