Pháp hành Tứ Chánh Cần


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 11 1997
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Được thêm vào Thứ bảy, 09 Tháng 9 2017
Thể loại Pháp hành
Năm phát hành Tháng 9 2017
Đất nước Vietnam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Tứ Chánh Cần Định Niệm Hơi Thở Ngăn ác diệt ác Sanh thiện tăng trưởng thiện Định Chánh Niệm Tĩnh Giác Tri kiến giải thoát Tâm thanh thản an lạc vô sự Tự tịnh kỳ ý Chúng thiện phụng hành Chư ác mạc tác

Sơ lược

Tóm tắt bài giảng:

Cách thức thực hành pháp tu như bài kệ mà đức Phật đã dạy:

Chư ác mạc tác

Chúng thiện phụng hành

Tự tịnh kỳ ý

Nghĩa là “Các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện thì tự cái tâm nó thanh tịnh”.

Thường là mình sai khi cứ tập trung trong cái đi, ngồi như “Tôi đi tôi biết tôi đi”, nhưng đây mình không tập trung, cứ để bình thường mà có niệm ác khởi lên, mình dừng nó lại thì chỉ còn niệm thiện.

Niệm thiện như thế nào? Hiện giờ tất cả những niệm khởi lên trong đầu đều là niệm ác hết, nó không muốn cái này thì cũng suy tư cái kia, lo lắng cái nọ, … Toàn bộ cái niệm nó đều là ác hết, bởi tâm mình là tâm ác. Vì nó ở trong nhân quả, bây giờ nó khởi thương, thương sao lại khổ, khổ là ác chứ gì? Rồi mình khởi lo, lo cũng là ác pháp. Cho nên, mình đuổi ngay cái niệm ác  thì cái tâm nó thanh thản liền, nó thanh thản là nó ở trong thiện pháp, mà thiện pháp là tự tịnh kỳ ý. Còn tâm mình thiện thì khởi lên một niệm thì nó là thiện, chứ không thể ác được.

Khi thanh tịnh ý rồi thì tâm chúng ta ở chỗ nào? Nó sẽ ở trên cái hoạt động của thân là hơi thở hoặc trên cái động dụng của thân như đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, … nên gọi là Thân Hành Niệm. Thân Hành Niệm là biết hành động của thân một cách tự nhiên, không phải tập trung, tập trung là sai, ức chế là sai.

Cho nên Đạo Phật lấy thiện pháp đi vào chỗ tu, chứ không phải dừng cái niệm thiện, niệm ác. Cho nên bài kệ “Chư ác mạt tác”, Đức Phật dạy chúng ta tu Tứ Chánh Cần:

Trong một thời tu thì chúng ta có 3 loại định.

Định Niệm Hơi Thở, chúng ta ngồi tu tâm vẫn nhẹ nhàng, thư thái, biết hơi thở vô ra một cách nhẹ nhàng, chứ không phải đếm 1, 2, 3, 4 hoặc tập trung quá mức. Bây giờ, có một niệm khởi ra thì dùng cái Định Vô Lậu mà quán xét và xả nó, xả xong thì nó trở về biết hơi thở là Định Niệm Hơi Thở. Rồi ngồi tu mà nó buồn ngủ thì chúng ta đứng dậy đi kinh hành, tức là Chánh Niệm Tĩnh Giác Định. Đang đi biết bước đi mà nó bắt qua biết hơi thở thì tức là Định Niệm Hơi Thở; đang đi mà khởi một niệm thì chúng ta dùng cái Định Vô Lậu, … Còn bây giờ mình đang quét sân, mình không lưu ý trên cái quét mà xem tâm mình nó khởi niệm gì thì quán xét và xả nó, thì nó biết trên cái hành động quét một cách nhẹ nhàng thì đó là Chánh Niệm Tĩnh Giác trên hành động ngoại. Còn nếu quét sân mà bắt nó biết quét sân là ức chế.

Cho nên liên tục thực hiện 3 cái định này trong một thời tu thì nó sẽ luôn biết trên hành động của thân, tức là quán thân trên thân, tức là trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, trên tâm quán tâm. Luôn luôn ở trên thân, thọ, tâm, pháp mà ta thực hiện 3 cái định này.

Như vậy chúng ta sẽ có pháp tu và tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Và giữ cho được trạng thái này cho đến khi tâm thanh tịnh hoàn toàn thì chúng ta sẽ làm chủ được sự sống, chết, không còn tu tập pháp môn nào nữa hết.

Cho nên Đạo Phật tu hành không khó.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3437
Những hành trang của Thánh Nhân « Những hành trang của Thánh Nhân TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Giới Hành » Giới Hành

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006