Pháp âm 2012: Triển khai trí tuệ giải thoát


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2012
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ bảy, 18 Tháng 4 2015
Thể loại Vấn đạo
Năm phát hành Tháng 1 2012
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự Triển khai tri kiến giải thoát Giải thoát không có thời gian Tri kiến giải thoát Trí tuệ Giải thoát Được thân người là khó Vô thường Đạo Phật Buông xuống Đạo Phật là đạo trí tuệ

Sơ lược

Album pháp âm 2012, đây là những lời pháp nhũ cuối cùng đức Trưởng lão dạy cho các tu sinh và phật tử trước khi nhập diệt, an trú vào trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự vĩnh viễn.
Đức Phật đã dạy: Đạo Ta giải thoát không có thời giạn đến để mà thấy, đến để thấy sự giải thoát ngay liền. Thầy răn nhắc tu sinh: Chúng ta cần phải suy nghĩ lại những lời đức Phật đã dạy để thấy chổ tu của chúng ta đúng hay là sai, chứ không phải cứ tu hoài từ đời này qua đời khác. Tu không phải thành Tiên, thành Thánh mà tu để trở thành Phật. Phật là cái gì? Phật là con người, chổ người ta chửi mà mình không giận tức là Phật. Người ta chửi mình vẫn biết người ta chửi chứ, nhưng cũng hiểu đó là nhân quả, đó là một nhân duyên để chúng ta trả nhân quả thì làm gì chúng ta giận ai. Mà chúng ta không giận ai thì giải thoát chứ?! Tại sao chúng ta không biết sử dụng trí tuệ của chúng ta đã có sẵn trong đầu?
Người nào cũng có trí tuệ, chỉ chúng ta triển khai cái trí tuệ đó dừng chạy theo lòng ham muốn dục vọng thế gian mà chạy theo con đường giải thoát như đức Phật thì ngay đó chúng ta giải thoát liền. 
Do đó Thầy dạy đạo Phật chỉ dùng sự hiểu biết mà được giải thoát.
 
Trong album này, Ngoài việc dạy các tu sinh thì đức Trưởng lão cũng dạy cho các phật tử, các cư sĩ. Ở bài pháp nào Thầy cũng nhấn mạnh sự giải thoát của đạo Phật là bằng trí tuệ, cho nên chúng ta cần phải triển khai trí tuệ để được giải thoát.
Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 8547
Pháp âm 2011 « Pháp âm 2011 TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006