Pháp âm 2011


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 12 2011
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 25 Tháng 2 2015
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 11 2011
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Làm chủ sanh - già - bệnh - chết Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự Xả tâm Ly dục ly ác pháp Bát Chánh Đạo Tâm bất động Giải thoát không có thời gian Tri kiến giải thoát Ức chế tâm Nhẫn nhục Tùy thuận Bằng lòng 8 lớp Ức chế ý thức Được thân người là khó Vô thường Nhà bếp Chánh pháp

Sơ lược

Các bài pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy cho tu sinh và phật tử năm 2011.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 5093
Pháp âm 2010 - Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự « Pháp âm 2010 - Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Pháp âm 2012: Triển khai trí tuệ giải thoát » Pháp âm 2012: Triển khai trí tuệ giải thoát

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006