Những hành trang của Thánh Nhân


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 4 1997
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Thứ bảy, 30 Tháng 5 2015
Thể loại Giáo án tu tập
Năm phát hành Tháng 5 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Xả tâm Giới luật Ly dục ly ác pháp Nhân quả Quán thân bất tịnh Tứ Vô Lượng Tâm Quán thân vô thường Định Vô Lậu Vô thường Thánh nhân Nhập lưu Thánh quả Buông xả Bậc nói sự thật Khổ Vô ngã Tứ Bất Hoại Tịnh

Sơ lược

Các bài pháp âm đức Trưởng lão giảng về hành trang của các bậc Thánh nhân đó là giác ngộ được lý vô thường, khổ, vô ngã để xả tâm, ly dục ly ác pháp.

Có những bậc khi giác ngộ được chân lý của Bậc Nói Sự Thật (đức Phật) thì họ thực hiện thiền quán, tức là tu Định Vô Lậu và họ cũng được giải thoát.

Có những bậc khi giác ngộ được chân lý của Bậc Nói Sự Thật (đức Phật) thì họ sống như Phật, như Pháp, như Tăng, như Giới tức là tu về Tứ Bất Hoại Tịnh, sống như vậy là giải thoát.

Có những bậc khi giác ngộ được chân lý của Bậc Nói Sự Thật (đức Phật) thì họ thực hiện pháp Tứ Vô Lượng Tâm, họ cũng được giải thoát.

...

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 5216
Tâm như đất « Tâm như đất TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Pháp hành Tứ Chánh Cần » Pháp hành Tứ Chánh Cần

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006