Nhóm nguyên thủy Hoa kỳ tham vấn (2001)


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2001
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 1 2001
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Giới luật Ly dục ly ác pháp Tứ Chánh Cần Thân Hành Niệm Nhân quả Thiền định Sơ Thiền Nhị thiền Nguyên thủy Hoa kỳ Nghi lễ khi bạn đạo qua đời Ly tham sân si Đặc tướng Tâm thanh thản an lạc vô sự

Sơ lược

Nhóm Nguyên thủy Hoa kỳ tham vấn đức Trưởng lão Thích Thông Lạc năm 2001.

Thầy trả lời những khúc mắc về pháp cho các phật tử cũng như các vấn đề về tu tập như:

- Cách thức, nghi lễ khi gia quyến, bạn đạo qua đời.

- Thân hành niệm, Định Niệm Hơi Thơ

- Về Nhân quả

- Về giới luật

- Về thiền định, Sơ thiền, Nhị Thiền

- Tứ Chánh Cần

- Tu tập theo đặc tướng: Người tâm dục nhiều thì phải tu quán nhiều, còn người tâm dục ít thì nên nương theo hơi thở mà ly tham, sân, si,... 

 

P/S: BBT vẫn chưa xác định được các phật tử trong pháp duyên này, nếu quý phật tử nào biết xin vui lòng cho BBT hay để bổ sung thông tin.

 

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3490
Phật tử Cần Thơ Tham Vấn « Phật tử Cần Thơ Tham Vấn TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Cách sống và tu tập của người cư sĩ » Cách sống và tu tập của người cư sĩ

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006