Khai thị Phật tử Khánh Hòa (Tết 2005)


Đánh dấu

Sơ lược

Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị cho Phật tử Khánh Hòa nhân dịp Tết 2005 về phương pháp làm chủ sanh, già, bệnh, chết của Phật. Thầy dạy cụ thể phương pháp tu tập đối với người già và người trẻ.

Trích đoạn:

"Hôm nay có duyên trong dịp Tết các con về thăm Thầy. Các con cũng biết rằng đạo Phật lấy con người làm gốc. Cho nên, đức Phật lấy bài kệ:

“Thiên thượng thiên hạ

Duy ngã độc tôn

Nhất thiết thế gian

Sanh lão bệnh tử.”

Không có nghĩa là đức Phật xưng mình là người duy nhất ở trên đời mà đức Phật muốn nói trên trời dưới trời chỉ là con người duy nhất làm chủ được sanh, già, bênh, chết.

Bốn sự khổ của con người là sanh, già, bệnh, chết, chỉ có con người mới làm chủ được cái đó thôi. Bởi vì cái đó là cái ở trong mỗi con người, cái sanh, già, bệnh, chết người nào cũng có cái đó cả, không phải Thầy có mà các con không có hoặc là các con có sanh, già, bệnh, chết mà Thầy không có. Hễ là con người thì có bị sanh, già, bệnh, chết mà đức Phật nói trên thế gian này chỉ có con người là duy nhất làm chủ được cái này, thế mà các con thấy có làm chủ được không? Khi nó chết các con có bảo đừng chết được không? Vậy mà sao làm chủ. Khi nó đau mấy con có bảo đừng đau được không? Khi nó giận hờn, phiền não các con có bảo nó đừng giận hờn phiền não được không?  Vậy mà đức Phật dám xác định một câu kệ như vậy là rõ ràng Ngài đưa ra giáo pháp của Ngài làm chủ được vấn đề này. Thế mà chúng ta không biết cách thức để mà chúng ta tu tập làm chủ, rồi lần lượt biến đạo Phật thành ra một tôn giáo mê tín, cầu khẩn. Mỗi lần đau ốm, bệnh tật, sống chết gì chúng ta cũng cầu khẩn không à. Đau bệnh thì vô chùa cầu cho bình an, cho mạnh giỏi, mà chết thì cầu siêu. Đấy mấy con thấy, đạo Phật bây giờ nó sai đến mức độ như vậy, không ngờ được.

Mà đạo Phât ra đời để xây dựng cho chúng ta có một nền tảng đạo đưc nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Như vậy nó thực tế, quá thực tế, cuộc sống chúng ta không làm khổ ai hết, không làm khổ mình, không làm khổ người thì đó là hạnh phúc chứ còn gì nữa, đó là giải thoát chứ còn gì nữa. Vậy thì những giáo pháp của đức Phật dạy chúng ta phải tu tập như thế nào. Thật sự giáo pháp của đức Phật dạy rất rõ ràng, cụ thể. Cũng như bây giờ người lớn tuổi phải tu theo pháp của người lớn tuổi, mà người trẻ tuổi phải tu theo pháp của người trẻ tuổi. Nhưng dù pháp nào cũng không ngoài Tứ Niệm Xứ bởi vì ai cũng có thân, thọ, tâm, pháp, nghĩa là chúng ta có thân, có tâm, có cảm thọ và bên ngoài các pháp tác động vào. Cho nên, chúng ta khổ là vì bốn chổ này, cho nên dù là người già, cũng như người trẻ đều phải trên bốn chổ thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta mà tu tập.

Vậy pháp của người trẻ còn sức lực, còn trẻ thì nên tu pháp Thân Hành Niệm, đức Phật có dạy pháp Thân Hành Niệm. Bắt đầu tu tập pháp Thân Hành Niệm thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ rằng Giới luật là nền tảng vững chắc, tức là đạo đức, chúng ta sống đúng giới luật. Ví dụ như trong giới luật thì người cư sĩ có 5 giới. Đã là người cư sĩ thì người nào cũng cố gắng giữ gìn năm giới, nhưng muốn tu để làm chủ bốn sự đau khổ này thì người cư sĩ có Bát Quan Trai, có chín giới. Vậy chúng ta muốn tu để làm chủ bốn sự đau khổ này thì chúng ta phải giữ gìn tám giới cho nghiêm chỉnh, đừng vi phạm thì chúng ta thực hiện pháp nó mới có hiệu quả. Còn giới luật không nghiêm chỉnh thì chúng ta thực hiện không hiệu quả.

Còn người già thì có pháp tu của người già, người trẻ có pháp tu của người trẻ. Như vừa rồi Thầy nói  người trẻ nên tu pháp Thân Hành Niệm, một pháp duy nhất chúng ta có thể đi vào chổ cuối cũng là làm chủ sự sống chết của chúng ta, muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống, tự tại trong sanh tử.  Chứ không phải chúng ta nói suông mà nói thật, chúng ta làm chủ được.

Qua kinh nghiệm bản thân của Thầy, Thầy thấy đúng là Phật pháp thật sự có, đúng là không dối người. Nhiều năm tháng tu tập, gần 10 năm Thầy nghĩ rằng Phật pháp chắc không bao giờ làm được, chỉ nói mà thôi, nhưng không ngờ những tháng cuối cùng Thầy đã thấy được cái sức làm chủ của sự sống chết của mình. Cho nên, đạo Phật không dối người, những pháp của Phật dạy không sai, hoàn toàn đúng như sự thật, nhưng chúng ta chưa tu tới chúng ta chưa thấy.

Còn về phần người già tu pháp nào ? Giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự, có phương pháp, có pháp Như lý tác ý. Chúng ta hằng ngày ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được. Ngồi tựa lưng vào ghế cũng được, miễn chúng ta quan sát nhìn lại tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. Có một niệm gì phiền não, có một chướng ngại pháp gì trên thân thì chúng ta tác ý mà đẩy lui nó ra khỏi thân, tâm chúng ta. Thí dụ như có một niệm thì chúng ta nói, ở niệm nào mà chúng ta thấy là sự đau khổ, sự phiền não thì chúng ta tác ý: “niệm là vô thường, các pháp là vô thường hãy rời khỏi tâm ta”, rồi chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhắc: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự” thì các bác, các chú sẽ dễ dàng tu tập thì từng cái niệm vô thường, từng cái niệm nhân quả nó sẽ rời khỏi tâm các bác, các chú, thì lúc bấy giờ các bác, các chú sẽ được thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự không bao giờ có tham, sân, si. Mà không tham, sân, si thì không đi tái sanh luân hồi. Bởi vì xung quanh chúng ta còn tham, sân, si, cho nên chúng ta còn tham, sân, si là còn tương ứng với mọi người thì chúng ta mất đi chúng ta sẽ làm con cái của họ. Còn khi tâm chúng ta thanh thản, an lạc, vô sự, không tham, sân, si thì chúng ta không còn tái sanh nữa, chúng ta sẽ ở chổ thanh thản, an lạc, vô sự.

Sự tu tập của chúng ta thực tế và cụ thế. Nếu thân chúng ta bệnh đau thì chúng ta cũng nhắc: “Thọ là vô thường, khi có khi không, tâm đừng dao động, đừng sự hãi, hãy thanh thản, an lạc và vô sự”, thì lúc bây giờ tâm của các bác, các chú, các cụ sẽ thanh thản, không lo lắng gì bệnh tật vì biết rằng thọ là vô thường, không phải là thọ thường hằng có hoài, vì vậy  mà cứ vững tâm giữ tâm thanh thản thì bệnh sẽ lần lượt lui mất và không còn có trên thân của các bác, các chú nữa.

Đó là những phương pháp gọi là trên thân quán thân để khắc phục tham ưu đối với những người già, cũng như trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu làm cho chúng ta hết ưu phiền khi thân bệnh, khi tâm phiền não. Đó là phương pháp Tứ Niệm Xứ để giúp chúng ta thoát ra những sự đau khổ của thân tâm chúng ta tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Cách thức tu tập là chúng ta đối diện trên bốn chổ sanh, già, bệnh, chết của chúng ta mà chúng ta nỗ lực tu tập.

Như vậy, sự tu tập của đạo Phật rất lợi ích, thiết thực, cụ thể không mơ hồ trừu tượng, không có cầu khẩn, không có van xin ai, cho nên đức Phật dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi”, nghĩa là đức Phật không cứu khổ chúng ta mà chúng ta phải tự cứu khổ lấy mình".

...

 

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4431
Đạo Đức Làm Người « Đạo Đức Làm Người TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Mùa an cư 2005 » Mùa an cư 2005

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006