Hóa tướng Tam Bảo


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 1997
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 01 Tháng 7 2015
Thể loại Vấn đạo chung
Năm phát hành Tháng 6 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo Tam Bảo Hóa tướng Tam Bảo

Sơ lược

HÓA TƯỚNG TAM BẢO

1/ Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi xuất gia tu hành thành Chánh giác cho đến khi nhập diệt, đức Phật Thích Ca là Phật Bảo. Ông Phật đã tịch rồi nhưng cái tướng của đức Phật vẫn còn không thể nào mất được, từ lúc tu hành cho đến lúc nhập diệt thì ông Thích Ca là Phật Bảo, chứ không thể nói rằng ông khác được. Không thể gọi ông Phật Di Lặc hay Di Đà là Phật Bảo, cho nên trong tôn giáo không thể có hai, ba ông giáo chủ ở trong đó được. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ biết chỉ có ông Phật Thích Ca là Phật Bảo thôi, đây là hóa tướng Tam Bảo.

2/ Các pháp đương thời đức Phật dạy như là Tam Vô Lậu Học, Tứ Niệm Xứ, Tứ Thánh Đế, Tứ Như Ý Túc, v.v.. đấy là Pháp Bảo. Nghĩa là các pháp mà đức Phật dạy cho các đệ tử như Tứ Diệu Đế, Tứ Như Ý Túc, … đó là Pháp Bảo.

Những lời dạy ngày xưa của đức Phật, bây giờ được chép lại thành sách như Tứ Diệu Đế, Tứ Niệm Xứ,… gọi là hóa tướng Tam Bảo của Pháp Bảo.

3/ Đệ tử của đức Phật Thích Ca đương thời là Tăng Bảo, như ông Xá Lợi Phật, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La, ông A Na Luật, … thì đó là những bậc Thánh Tăng trong thời đó, gọi là Tăng Bảo, chứ không phải như hồi nãy trụ trì Tam Bảo như mình ở đây đâu, mà đây là hóa tướng Tam Bảo. Những người đó họ đã ra đi hết rồi, nhưng đây là hóa tướng mà, cái hình ảnh, cái tướng của họ vẫn còn trong thâm tâm của chúng ta, cho nên gọi là hóa tướng Tam Bảo.

...

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3398
Thiền xả tâm « Thiền xả tâm TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Tâm như đất » Tâm như đất

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006