Hãy tinh tấn đừng tu sai!


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 0000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Được thêm vào Thứ năm, 30 Tháng 10 2014
Thể loại Giáo án tu tập
Năm phát hành 0000
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Không làm khổ mình khổ người Xả tâm Ly dục ly ác pháp Nhân quả Tam Minh chướng ngại pháp Độc cư Sơ Thiền Ức chế tâm Định tưởng Phòng hộ Tứ Thiền Tâm định trên thân Không phóng dật Chú Nhu Sư Từ Sư Thiện Sư Phước Nhẫn

Sơ lược

Album các pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc nhắc nhở, phân tích tai hại của việc tu sai, tu ức chế tâm; cũng như sách tấn, kích lệ các tu sinh hãy tu đúng!

Tu sai, tu ức chế để nhập định là định tưởng. Ức chế tâm có thể gây hại thần kinh, di hại lâu dài, rất nguy hiểm. Thầy phân tích các trường hợp của các quý Thầy đi trước do tu ức chế để nhập định nên rơi vào định tưởng,... để rút kinh nghiệm...

Tu đúng là phải ly dục ly ác pháp, xả tâm chứ không phải ức chế tâm. Tu đúng là xả tâm tham, sân, si.

Muốn nhập thiền định thì tâm phải ly dục ky ác pháp.

Thầy cũng nêu gương &  kinh nghiệm độc cư Thầy Mật Hạnh.

Thầy sách tấn các tu sinh tu tập nổ lực để chấm dứt sanh tử. Tu hành là phải có kết quả giải thoát.

Tu phải nhiệt tâm!

Các tu sinh được Thầy đề cập trong bài pháp này là: Sư Phước Nhẫn, chú Nhu, Sư Thiện, Sư Tuệ Tĩnh, Sư Giác Nhàn, Sư Vinh, Thầy Mật Hạnh, Thầy Thông Vân, Thây Thiện Thuận...

 

Lời BBT: - BBT chưa xác định chính xác thời gian của các bài pháp này, nhưng xác định nó vào khoảng từ năm 2000 - 2002 (Thế hệ của các sư Tuệ Tĩnh, Giác Nhẫn,...)

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 6614
Các nhóm nguyên thủy tham vấn « Các nhóm nguyên thủy tham vấn TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Đường Về Xứ Phật » Đường Về Xứ Phật

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006