Gầy dựng cơ sở (2004)


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 5 2004
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Chủ nhật, 14 Tháng 9 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 5 2004
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Trung tâm an dưỡng Phát triển chánh pháp Gầy dựng cơ sở Phước Hải

Sơ lược

Tập hợp các pháp âm là những cuộc hội thoại giữa các cư sĩ và Thầy năm 2004 bàn về việc gầy dựng cơ sở và phát triển chánh Pháp theo chiều rộng. 

Các cư sĩ và Thầy cùng bàn bạn trao đổi về thành lập trung tâm an dưỡng từ thiện tại Phước Hải làm cơ sở cho các tu sinh và phật tử mọi miền về tu học, việc mở rộng chánh pháp, gầy dựng thêm các cơ sở tu học cho các phật tử.

Thầy muốn xây dựng mô hình du Tăng khất sĩ, nay (ba tháng) ở chổ này, mai ở chổ khác như thời đức Phật ngày xưa để các tu sĩ không dính mắc.

Thầy dạy, giai đoạn đoạn đầu là hướng dẫn cho các phật tử học đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người; rồi cách thức đuổi bệnh để giảm bớt nỗi khổ đau cho mọi  người.

Nhân duyên đến để anh chị em nối chặt vòng tay xây dựng lại con đường đạo đức của đức Phật. Một người thì khó làm, nhưng nhiều người cùng nắm chặt bàn tay nhau thì Thầy tin là sẽ thành công.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3068
Khai thị phật tử Khánh Hòa (2004) « Khai thị phật tử Khánh Hòa (2004) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Vấn đạo 2004 » Vấn đạo 2004

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006