Đường Về Xứ Phật


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 1990
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Thứ tư, 13 Tháng 5 2015
Thể loại Trở về đạo Phật
Năm phát hành Tháng 5 2015
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Không làm khổ mình khổ người Xả tâm Giới luật Ly dục ly ác pháp Ngũ giới Thập thiện Nhân quả đức hạnh Tưởng thức Đạo đức Đường Về Xứ Phật Chánh pháp Nhân quả nghiệp báo

Sơ lược

ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT (1990)
(pháp âm)
 
Pháp âm Thầy giảng về nhân quyên ra đời bộ sách Đường Về Xứ Phật, và duyên chúng sanh được nghe giảng về đức hạnh của đạo Phật. Thầy giảng về nhân quả để giúp cho các cư sĩ cẩn thận từng hành động thân, khẩu, ý, nhờ vậy họ thoát khỏi khổ đau và bất hạnh của cuộc đời.
 
Đường Về Xứ Phật không phải là một cuộc hành hương hay chiêm bái, mà là một đường lối tu tập rất cụ thể, rõ ràng, được giảng giải qua sự thực hành một cách dễ dàng, nhưng đòi hỏi người thực hành phải có công phu liên tục và tự giác cao độ, khép mình trong khuôn khổ giới luật, rèn luyện tâm tánh, đức hạnh, thiền định. Thời gian phải trải qua một quá trình lâu dài chứ không phải một ngày một bữa. 
Đường về xứ Phật, từ ngày mở cửa thất bước ra Thầy đã ghi lại quá trình tu tập của mình, gần 10 năm, hôm nay đủ duyên lành vì một nhân duyên khá đặc biệt, vì từ khi viết bộ sách này, có nhiều người xin đọc, nhưng Thầy đã nhận thấy tâm niệm họ chỉ tò mò tìm hiểu chứ chưa phải quyết tâm cầu đạo giải thoát. Vì thế, bộ sách này chưa được ai đọc. Cho đến hôm nay ngay 11/06/1990, có một người đến thăm chùa trao cho Thầy 3 cuộn băng catssette và xin giảng về những bài pháp mà người cư sĩ có thể thực hiện được con đường giải thoát đúng chánh pháp của đạo Phật. Thầy nhận 3 cuốn băng, biết đây là nhân duyên chúng sanh trong thời điểm được nghe giảng về đức hạnh của đạo Phật. Bây giờ thời điểm xã hội, con người đang trên đà đạo đức xuống dốc, vì thế Thầy chẳng ngại tài hèn trí mọn để giúp cho người phật tử hiểu được cái lý thâm sâu của nhân quả nghiệp báo, ngõ hầu giúp cho mọi người sống có ý, có tứ trong mọi hành động thân, khẩu, ý, nhờ thế họ thoát khỏi mọi nỗi khổ đau, và mọi bất hạnh của đời người trong cuộc sống. Đó là sự mong ước của Thầy!
 
p/s: - Đây là những bài pháp âm được giảng vào năm 1990, thời điểm mà số pháp âm của đức Trưởng lão được lưu lại không phải nhiều. Đây là những thời điểm đầu đức Trưởng lão độ chúng sanh.
 
Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 6630
Hãy tinh tấn đừng tu sai! « Hãy tinh tấn đừng tu sai! TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Đạo đức giải thoát » Đạo đức giải thoát

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006