Định Niệm Hơi Thở - Kim Tiên tham vấn


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2003
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ hai, 01 Tháng 12 2014
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Năm phát hành Tháng 1 2003
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Ly dục ly ác pháp Tứ Niệm Xứ Định Niệm Hơi Thở An trú tâm chướng ngại pháp Cảm thọ Ăn - Ngủ - Độc cư Ly tham sân si 18 đề mục Nhẫn nhục Tùy thuận Bằng lòng Định tỉnh Quán vô lậu Nội lực Từ tâm Lực tỉnh thức

Sơ lược

Thầy dạy về Định Niệm Hơi Thở và các trả lời các vấn đạo khác cho cô Kim Tiên và nhóm phật tử Úc Châu tham vấn.

 

BBT đã xác định được thời điểm tham vấn là ngày 25/1/2003, tại Tu viện Chơn Như.

 

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3692
Vấn đạo tổng hợp - nhóm Thầy Chơn Giác« Vấn đạo tổng hợp - nhóm Thầy Chơn Giác TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Định Niệm Hơi Thở - Nguyên Hạnh Vấn Đạo » Định Niệm Hơi Thở - Nguyên Hạnh Vấn Đạo

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006