Đà Lạt - Qui Nhơn tham vấn


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2009
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ tư, 08 Tháng 10 2014
Thể loại Phật tử vấn đạo
Năm phát hành Tháng 1 2009
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Giới luật Cư sĩ Thân Hành Niệm Tu đúng là giải thoát pháp đuổi bệnh Thọ bát quan trai Đà Lạt Qui Nhơn Chân Đức Chân Giác Tịnh Đức Tịnh xá Ngọc Bửu Buông xuống lo tu tập Ước nguyện Bác sĩ Thông

Sơ lược

Nhóm phật tử Đà Lạt và Qui Nhơn tham vấn đức Trưởng lão Thích Thông Lạc trong thời gian Thọ Bát Quan Trai tại Tu viện Chơn Như.

Thầy dạy các phật tử về pháp Thân Hành Niệm. Pháp này nhằm giúp đối trị hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng, không có mê mờ và đưa đến tâm vô lậu. Thầy dạy các phật tử phải tu tập vừa sức, từng ít một từ 10 phút - 30 phút, sau đó nhuần nhuyễn thì tăng dần lên 1h - 3h. Sau khi tu tập có kết quả hết hôn trầm loạn tưởng thì Thầy sẽ dạy tu tập Tứ Niệm Xứ.

Các phật tử trình bày cách tu tập pháp Thân Hành Niệm để Thầy xem và chỉnh sửa. Như phật tử Jimmy (Pháp danh Minh Đức), cư sĩ Chân Giác, Chơn Đức (Nhóm Đà Lạt) hay cư sĩ Tịnh Đức (Nhóm Qui Nhơn)...

Cư sĩ Tịnh Đức cũng thỉnh Thầy về việc Thọ Bát Quan Trai và các công việc tại tịnh xá Ngọc Bửu. Thầy dạy là nên Thọ Bát Quan Trai theo từng nhóm để sách tấn nhau.

Thầy sách tấn các phật tử tu tập để chấm dứt đau khổ cuộc đời, vì có con cháu tức là còn nối tiếp sự đau khổ. Cần phải buông xuống hết lo tu tập cứu mình, vì không ai có thể làm thay mình được. Người già vẫn tu giải thoát, chứng quả A La Hán được như gương ngài Hiếp Tôn Giả ngày xưa.

Thầy dạy các phật tử cách thức đuổi bệnh.

 

BBT:

- Căn cứ vào sự tu tập của tu sinh Jimmy thì BBT xác định thời gian cho các bài pháp này là đầu năm 2009. Nếu có gì chưa chính xác, kính mong quý phật tử nào rõ hơn chỉ bảo và thông báo dùm BBT để chỉnh sửa cho đúng.

- Các phật tử có mặt trong các pháp âm này là: cư sĩ Jimmy (Minh Đức), Bác sĩ Thông, cư sĩ Chân Giác, cư sĩ Chơn Đức, cư sĩ Tịnh Đức,...

- Âm thanh đã được xử lý nhiễu, nhưng do băng gốc nhiều điện từ quá nặng nên nhiều chỗ vẫn còn.

Ý kiến (1)
Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 12:20
con xin cảm ơn BBT, âm thanh nghe rất rõ ạ. Con xin cảm ơn.
Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4238
Nghề nghiệp sống chân chánh « Nghề nghiệp sống chân chánh TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Phương Pháp Đuổi Bệnh » Phương Pháp Đuổi Bệnh

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006