Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 4 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo / Tự thuyết
Được thêm vào Thứ bảy, 31 Tháng 3 2018
Thể loại Vấn đạo
Năm phát hành Tháng 3 2018
Đất nước Vietnam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Đạo đức nhân bản - nhân quả Không làm khổ mình khổ người Làm chủ sanh - già - bệnh - chết Tâm bất động - thanh thản - an lạc - vô sự Xả tâm Khai thị Tứ diệu đế Bát Chánh Đạo Nhân quả Tưởng Lớp Chánh Kiến Đức hiếu sinh Gầy dựng cơ sở Chánh pháp A la hán Đuổi bệnh TTAD Đoàn kết

Sơ lược

CHUYẾN THĂM PHẬT TỬ CẢ NƯỚC (4/2006)

  •  
  • -    Mục đích của chuyến đi từ Nam ra Bắc là đoàn kết Phật tử để thành lập Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc.

Khi Thầy tu tập xong Thầy đã thấy được chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật, đào tạo con người, một con người bình thường học đủ 8 lớp thì chứng đạt chân lý, hay nói rõ hơn là chứng đạt quả A la hán. Chương trình đào tạo một con người đạt được tâm vô lậu mà chỉ có 8 lớp học, nhưng phải có giáo trình, giáo án để hướng dẫn đào tạo những người tu tập.

Từ lâu đến giờ trên 2550 năm kể từ khi đức Phật ra đời, thì chương trình giáo dục đó trong thời đức Phật đã có nhưng không được tổ chức giáo dục cụ thể. Cho đến hôm nay Thầy thấy chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật như vậy mà tại sao mọi người không dựng lên mà biến đạo Phật thành một phương pháp tu chung chung.

Cho nên hôm nay Thầy cũng có quyết tâm, sau 4 tháng hướng dẫn lớp Chánh Kiến, tức là lớp đầu tiên, Thầy thấy được cái kết quả, hiệu quả của lớp học đem lại lợi ích rất lớn là mọi người đã được học trong 4 tháng mà thấy sự xả tâm của họ rất cụ thể, triển khai được tri kiến giải thoát của họ rất là rõ ràng.

Qua lớp Chánh Tư Duy Thầy nghĩ rằng, nếu không chuẩn bị trong một tư thế khác thì những lớp học này nó sẽ bị mai một đi. Cho nên Thầy nghĩ rằng, mỗi tỉnh đều phải có một chi nhánh của TTAD.

Nói Trung Tâm là cái chỗ để cho mọi người được an dưỡng, được nghỉ ngơi, được học tập đạo đức theo đường lối của đạo Phật, bởi vì đạo Phật là một sự thật. Bốn Chân Lý là bốn sự thật của con người, chứ không phải là một pháp môn, một phương pháp tu chung chung, mà nó là một sự thật của kiếp người, đưa con người ra khỏi 4 sự đau khổ sanh, già, bệnh, chết.

Cho nên, nếu mà không có nơi, không có trường lớp dạy, không có những người đứng lớp dạy chắc chắn con đường này, lỡ mà Thầy tịch rồi thì con đường này mai một và chứng quả A la hán là một điều mà người ta sẽ nói rằng quá khó khăn.

Từ xưa đến giờ người ta nghe đến quả A la hán, nhưng không ai hiểu thế nào là đúng là sai. Chúng ta biết rằng A la hán là vô lậu, vô lậu có nghĩa là không còn tham sân si một cách chung chung, nhưng người ta không biết cách nào để hết tham sân si. Trái lại, muốn hết tham sân si thì phải học Bát Chánh Đạo 8 lớp.

Cho nên hôm nay Thầy kêu gọi quý Phật tử hãy đoàn kết lại, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Nếu mọi người chia rẽ nhau thì sự đoàn kết không có, sự đoàn kết không có thì thành lập khu an dưỡng không được.

  • -    Khai thị trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự:

Chân lý là một trạng thái có sẵn trong tâm mọi người, mà người nào chưa tu cũng nhận ra nó không mấy khó khăn, chứ không phải đợi chúng ta tu rồi chúng ta mới nhận ra được chân lý. Cho nên đức Phật dạy chúng ta giác ngộ chân lý để rồi hộ trì và bảo vệ nó, cuối cùng chúng ta sống trong chân lý đó, tức là chúng ta đã chứng đạt chân lý. Có bốn chân lý: Khổ - Tập - Diệt - Đạo.

Diệt đế là một trạng thái không khổ. Vậy ngồi trước mặt Thầy, quý Phật tử hãy lắng lặng nghe tâm mình thanh thản, tức là nó không niệm gì hết; chúng ta ngồi mà nghe không mỏi mệt, không đau nhức thì đó là trạng thái của thân an lạc; và hiện giờ ngồi trước mặt Thầy không có ai làm một công việc gì hết, tư tưởng không suy nghĩ, không lo lắng một điều gì cả thì đó là vô sự. Quý Phật tử hãy lắng lặng và nghe tâm mình trong vài giây, 30 giây, … xem tâm mình có thanh thản, an lạc, vô sự không?

Mặc dù quý Phật tử chưa có tu tập gì nhưng vẫn có trạng thái đó, đó là sự thật. Nếu quý vị không có điều đó thì làm sao gọi là hộ trì, bảo vệ chân lý. Cho nên, đức Phật dạy chúng ta thấy trạng thái giải thoát hoàn toàn, mà hiện giờ chỉ có khoảng 30 giây, 1 phút không thể hơn được, mà hơn thì tâm chúng ta sẽ có 1 niệm do tâm tham sân si khởi lên làm cho tâm chúng ta không thanh thản, và thân chúng ta có 3 cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Ngồi đây chúng ta chỉ trong vòng 5, 10 phút, hơn nữa thì mỏi mệt, tê, nhức chỗ này, đau chỗ kia, do đó cũng đâu làm cho an lạc được. Mà nếu ngồi như vậy mà không làm sự việc gì hết thì hôn trầm buồn ngủ sẽ  đến với quý vị, các vị sẽ bị gục xuống hay là cúi đầu nghiêng cổ mà ngủ. Khó quá!

Tại sao chân lý mà chúng ta sống đạt được như vậy, không kéo dài được như vậy là tại vì chúng ta chưa biết cách tu. Cho nên, muốn hộ trì và bảo vệ chân lý thì có Bát Chánh Đạo, tức là Đạo Đế, con đường tu tập để được chứng đạt trạng thái đó, để được sống trong trạng thái đó.

Đây là thời điểm mà Thầy dựng lại chương trình giáo dục của đạo Phật gồm có 8 lớp, 3 cấp, nhưng một mình Thầy làm sao mà dựng được? Ai cũng tha thiết sống đạo đức không làm khổ mình khổ người nhưng không có trường lớp, không có nơi để mà đào tạo. Con ở đây vào Chơn Như thì được mấy người vào trong đó? Hay là ngay tại đây, các con chỉ cần đi xe buýt 5, 10 ngàn là tới có nơi học đạo đức trong 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, … ?

Thầy nghĩ rằng cần phải mở 8 lớp học Bát Chánh Đạo và cần có giáo trình, giáo án hẳn hòi để cho các con học, và người đứng dạy dựa trên đó mà người ta dạy mấy con, thì cái lớp đào tạo các con tới lớp thứ 8 là mấy con chứng đạo chứ sao?

  • -    Cách thức xả tâm:

Ngồi lại yên lặng, nhắc: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi chơi. Ngồi chơi không có nghĩa là ngồi nghĩ ngợi cái này, cái kia mà ngồi để xem cái tâm của mình nó nói cái gì, nó đang khởi gì đây? Nó chưa khởi nhưng mà nó sẽ khởi. Thì mình ngồi im lặng trong vòng 30 giây, 1 phút bắt đầu có 1 niệm khởi ra. Ta nhắc: “các pháp là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta”, nếu là niệm ái kiết sử thì ta nhắc: “đây là ái kiết sử”, điểm mặt nó; nếu nó khởi ra những niệm lo lắng, những niệm buồn thì đây là nhân quả, chỗ này chỉ có tâm thanh thản, an lạc vô sự mà thôi, rồi giữ cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự.

Trong khi giữ cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì các con thấy cái gì?

Thấy cái hơi thở thoi thóp thở ra, thở vô, nhưng mà có một niệm thì nó mất hơi thở liền tức khắc. Lúc bây giờ có một niệm thì mấy con xét thấy là nhân quả hay là ái kiết sử hay là một niệm chấp dính cái gì đó. Chấp dính gì? Ví dụ như: Hồi nãy quên bỏ 1 gói đồ ở nhà không biết người nhà có dẹp cất không? Nếu không dẹp cất thì sợ mất hoặc hư hao, cho nên từ đó cái tâm các con không yên, nhưng mà các con biết đây là nhân quả mất cũng được, còn cũng được, không lo, tâm phải thanh thản, an lạc, vô sự, các con điểm mặt nó liền, đây là nhân quả mà.

Hay là đang ngồi thanh thản, an lạc, vô sự bổng nhớ cái bóp để quên trên phòng khách, trời phải chạy xuống, để mất sao? Đó là cái niệm nó khởi làm các con lo thì các con nói ngay, mất là nhân quả, không lo, tâm phải thanh thản, an lạc, vô sự. Nếu nhân quả không mất thì bây giờ để đâu cũng không mất, nếu nhân quả mất thì để trong tủ khóa lại chúng cũng lấy. Cho nên, tâm bất động, yên ổn, không lo cái này nữa. Xả tâm bằng cái hiểu biết của mình mà, bằng cái nhân quả mà.

Đó là cách thức xả niệm.

  • Thầy cũng dạy cách thức đuổi bệnh và trả lời các câu hỏi thắc mắc của quý Phật tử, …
  • -    Ghi chú: Chuyến thăm qua các địa danh như: Cam Ranh, Tuy Hòa, Phú Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội.
Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3973
Khai thị Phật pháp (21/3/2006) « Khai thị Phật pháp (21/3/2006) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Yếu chỉ tu tập » Yếu chỉ tu tập

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006